นวัตกรรมการกักเก็บน้ำใน โคก หนอง นา โมเดล ตัวอย่าง 10 ไร่" การสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

loading...

หลุมขนมครก เป็นการจัดการน้ำที่เป็นระบบอย่างหนึ่ง มีวิธีที่แตกต่างกัน 2 แบบ โดยจะแบ่งตามพื้นที่ลุ่มและพื้นที่สูง ซึ่งมีวิธีการดังนี้

แบบที่ 1 พื้นที่ลุ่ม
- โคก เป็นการนำดินที่ได้จากการขุดหนองมาถมเป็นโคก ใช้สำหรับสร้างที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์และปลูกพืช ตามแนวทางพระราชดำริ คือ พออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น โดยจะทำการปลูกเป็นป่า 5 ระดับ ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย ไม้เรี่ยดิน และพืชกินหัว ใบไม้ที่ร่วงลงมาช่วยป้องกันหน้าดิน และป่าไม้ยังกักเก็บน้ำใต้ดินสร้างความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย
- หนอง ขุดขอบหนองให้มีความคดโค้ง และหลายระดับเพื่อให้แสงส่องทั่วถึง ทำให้ปลาวางไข่ได้ดี นอกจากนี้มีฝายชะลอน้ำ ช่วยกักเก็บน้ำสะสมในหนองได้อีกด้วย
- นา ยกคันนาให้สูงประมาณ 1 เมตร เพื่อเพิ่มการเก็บน้ำ และทำให้กว้างไว้สำหรับปลูกพืชตามแนวพระราชดำริ และปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันคันนาพัง

แบบที่ 2 พื้นที่สูง
- โคก เป็นการประยุกต์ใช้พื้นที่ธรรมชาติ และเน้นการปลูกป่า ตามแนวพระราชดำริคือ พออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น แต่พื้นที่อาจจะมีความแห้งแล้งจะต้องทำการสูบน้ำมาเก็บที่บ่อน้ำและกระจายผ่านลำเมืองให้ทั่วถึง
- หนอง ทำฝายชะลอน้ำให้น้ำสามารถกักเก็บในร่องเขา จากนั้นให้ทำการสร้างบ่อด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่นไม้ไผ่ แล้ทำการสูบน้ำจากฝายด้วยพลังงานทดแทน ส่วนที่เติมจากบ่อก็ปล่อยให้ไหลตามลำเหมือง เพิ่มความชุ่มชื่นให้พื้นที่
- นา ให้ทำนาเป็นขั้นบันได โดยเพิ่มความสูงและความกว้างของคันนาขึ้น เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำฝนที่ตกลงมาจากนั้นให้ทำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินพังทลายด้วยรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง 114/1 ม.1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ที่มาบทความดี ๆ เกษตรอินทรีย์