ปลูกมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยอย่างไรให้หอมหวาน

loading...

การที่จะปลูกมะพร้าวน้ำหอมให้ได้ผลดก และออกมาหอมหวานได้นั้น จะต้องอาศัยองค์ประกอบหลักๆ เช่น การเลือกพื้นที่ในการปลูก, การเลือกพันธ์ปลูก, วิธีการปลูก และการดูแลรักษา ถ้าทำสิ่งเหล่านี้ได้ ก็จะทำให้เราผลิตมะพร้าวน้ำหอมออกมาได้อย่างมีคุณภาพและผลดกอย่างแน่นอน การปลูกมะพร้าวน้ำหอมให้ได้คุณภาพดีมีดังนี้


1.             การเลือกพื้นที่ปลูกมะพร้าว ถึงแม้ว่ามะพร้าวจะสามารถขึ้นได้ดีในทุกพื้นที่ แต่หากต้องการให้ได้มะพร้าวน้ำหอมที่มีคุณภาพเยี่ยม การเลือกพื้นที่จึงจำเป็นและต้องคำนึงถึงปัจจัยหลัก คือ ฝน ต้องไม่น้อยกว่า 1,500 มม./ปี, อุณหภูมิ ที่ได้ผลมะพร้าวดีจะอยู่ระหว่าง 20-27 0C , แดด ต้องเหมาะสม วันละ 1.7 ชม. สำหรับการปลูกเพื่อการค้า ควรมีพื้นที่สูงไม่เกิน 500 เมตรเหนือน้ำทะเล

2.             การปลูกมะพร้าว ควรเริ่มปลูกในหน้าฝน โดยทำการเตรียมพื้นที่ในการปลูกก่อน ให้ปลูกในระยะที่เหมาะสม ถ้าห่างไปก็จะทำให้ได้ผลน้อย และถี่ไปลูกก็จะไม่ดก ซึ่งการปลูกจะทำการขุดหลุมเท่าลูกมะพร้าวแล้วกลบดินเหยียบบริเวณข้างๆ ให้แน่น ทำการบำรุงรักษาด้วยการกำจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ยบำรุงสูตร 13-13-21 สำหรับเกษตรบางคนอาจจะมีการนำดินไปวิเคราะห์ก่อนจะดีมาก

3.             แมลง และโรค โดยส่วนมากมะพร้าวจะเจอกับปัญหา โรคใบจุด, โรคผลร่วง, โรคยอดเน่า และแมลงที่มาเกาะแกะ จะเป็นจำพวกด้วงแรด, ด้วงงามะพร้าว และหนอนจั่นมะพร้าว

4.             พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม จัดเป็นพันธุ์มะพร้าวต้นเตี้ย มีลักษณะเฉพาะ ลำต้นเล็กไม่มีสะโพก ทางใบสั้น ตกจั่นเร็ว ความหอมของพระพร้าวสามารถทดสอบได้จากหน่ออ่อน กะลา น้ำและเนื้อมะพร้าว เกษตรกรหรือบางคนอาจจะเคยสงสัยว่าทำไมปลูกมะพร้าวน้ำหอม แต่พอนานไปกลับไม่หอมเลยก็เนื่องจากว่า มีการผสมข้ามสายพันธุ์ ยกตัวอย่างเช่นอาจมีต้นพันธุ์มะพร้าวใหญ่ และมะพร้าวน้ำหวานอยู่บริเวณใกล้ๆ อาจจะทำให้เกิดการผสมข้ามสายพันธุ์ ซึ่งสาเหตุนี้มีการวิจัยออกมาแล้วว่า ทำให้มะพร้าวไม่หอมหวานได้ แต่หากมีการผสมระว่างมะพร้าวน้ำหอม กับมะพร้าวน้ำหอม ก็จะได้ผลออกมาที่หอมหวานดั่งเดิม


แหล่งที่มา : Somporn Rungsi