ปลูกแก่นตะวัน ใช้น้ำน้อย สู้ภัยแรง

loading...

ด้วยภัยแล้งที่คลุกครามไปยังจังหวัดต่างๆ เกือบทั่วทั้งประเทศไทย ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่งดอาชีพทำนาหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยกันมากขึ้น ดังเช่นเกษตรกรชื่อ คุณสมควร  ประเมธิ์ศรี เกษตรกรอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ที่ได้หันมาปลูกแก่นตะแก่นแทนการทำนา ต้นทุนการปลูกอยู่ที่ 5 พันบาทต่อไร่ สามารถส่งขายไปยังตลาดท้องถิ่นและศูนย์ OTOP อีกด้วย จากที่เคยขาดทุนและต้นข้าวขาดน้ำตาย ปัจจุบันนี้ทำให้มีรายได้ถึงหลักแสนบาท นอกจากนี้เขายังได้ศึกษาจนได้วิธีปลูกแก่นตะวันที่ได้ผลผลิตดีขึ้นมา ซึ่งมีวิธีปลูกดังนี้
ขั้นตอนการปลูก
การปลูกแก่นตะวันสามารถปลูกได้ทุกฤดูกาลโดยเฉพาะหน้าฝน หากต้องการปลูกในช่วงหน้าแล้งจะต้องมีการระบายน้ำที่ดีแล้วทำการยกร่องให้มีระยะห่าง 50x50 ซม. เพื่อให้น้ำขัง นอกจากนี้แก่นตะวันยังขึ้นง่ายในดินร่วนปนทราย และในพื้นที่น้ำไม่แฉะด้วย เพราะไม่อย่างนั้นจะทำให้เกิดโรคโคนเน่าและรากเน่าได้ง่าย
การเตรียมดิน
1.             เร่งตาพันธุ์โดยการนำหัวพันธุ์ที่เตรียมมาบ่มที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 วัน
2.             นำหัวพันธุ์ที่บ่มแล้วมาตัดแบ่งเป็นชิ้น โดย 1 ชิ้น มี 3 ตาขึ้นไป
3.             แช่น้ำยากันเชื้อราก่อนเพาะ 20 นาที เอามาผึ่งให้แห้ง
4.             ใช้แกลบดำ ต่อ ดินถุง อัตรา 5:1 ส่วน ผสมให้เข้ากัน
5.             นำดินที่เตรียมไว้มาเทใส่หลุมถาดเพาะ 60 หลุมให้พอดี แล้วใส่หัวพันธุ์ลงไป รดน้ำเช้า เย็น
6.             รอจนต้นกล้าโต และสูงประมาณ 5-10 ซม.
ขั้นตอนการปลูก
1.             วัดระยะห่างระหว่างต้น และแถว 50x80 ซม. เพื่อง่ายต่อการดายหญ้า
2.             ขุดหลุมขนาด 10x15 ซม. จากนั้นนำต้นกล้าลงปลูก และรดน้ำเช้า เย็น
เคล็ดลับในการปลูกเพื่อได้ผลผลิตสูง
หากต้องการปลูกให้ได้แก่นตะวันที่มีคุณภาพและผลผลิตสูง ควรงดการใช้สารเคมีเพราะจะทำให้ต้นแห้งเหี่ยวได้ นอกจากนี้ยังใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการรองก้นหลุมในการปลูกทุกครั้งและใช้ปุ๋ยหมักชีวิภาพในการพ่นในช่วงที่แก่นตะวันออกดอกจะช่วยเพิ่มผลผลิตขึ้นได้ดีนักแล