มหัศจรรย์หญ้าเนเปียร์ อาหารหมูต้นทุนต่ำ

loading...

เกษตรที่เลี้ยงหมู ส่วนใหญ่ปัญหาที่พบนั่นก็คือราคาอาหารสำเร็จรูปที่แพงจนเกินไป ทำให้ต้นทุนในการผลิตสูง กำไรลดน้อยลง ทำให้เกษตรกรหันมาทำอาหารเลี้ยงหมูขึ้นมาเอง และได้พบว่าหญ้าเนเปียร์สามารถนำมาเลี้ยงหมูได้ ซึ่งมีโปรตีนสูงถึง 10-20 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว


นายวิชัย  ทิพย์วงค์ ผอ. ศูนย์วิจัยและบำรุงสัตว์ จังหวัดนครราชสีมาได้มีการทดลองใช้หญ้าเนเปียร์เลี้ยงหมูในปี 2556 เป็นเวลา 118 วัน พบว่าเมื่อนำหญ้าเนเปียร์ไปผสมกับอาหารข้น 10 เปอร์เซ็นต์ ทำให้หมูมีน้ำหนักถึง 110 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับให้อาหารข้นอย่างเดียวเป็นเวลาเท่ากัน หนักกว่าถึง 4 กิโลกรัม ช่วยลดค่าอาหารหมูไป 465 บาทต่อตัว และมีกำไรเพิ่มขึ้น 264 บาท และการทดลองครั้งต่อมาได้มีการเลี้ยงหมูใช้เวลาในการเลี้ยงเพียง 95 วัน โดยผสมหญ้าเนเปียร์ลงในอาหารข้น 20 เปอร์เซ็นต์ และเลี้ยงหมูโดยอาหารข้นเพียงอย่างเดียว ผลที่ได้พบว่า หมูที่เลี้ยงด้วยอาหารอย่างเดียวมีน้ำหนักมากกว่าผสมหญ้าเนเปียร์อยู่ 4 กิโลกรัม แต่ถึงอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าน้ำหนักตัวจะน้อยกว่าแต่ถ้าเทียบกับรายได้เมื่อหักต้นทุนแล้ว การเลี้ยงหมูด้วยหญ้าเนเปียร์ก็ยังมีกำไรมากกว่า 593 บาทต่อหมูหนึ่งตัวอยู่ดี


นอกจากนี้การเลี้ยงหมูด้วยหญ้าเนเปียร์ยังพบว่าในด้านคุณภาพเนื้อแดงไม่แตกต่างกันมาก แต่ด้านการเจ็บป่วยและด้านกลิ่นเหม็นจะน้อยกว่ามาก อีกทั้งราคาต้นทุนของหญ้าอยู่ที่ 1.5 บาท ถือว่าถูกกว่ามาก เมื่อเทียบกับราคาอาหารข้น 14-15 บาท หากสามารถลดต้นทุนตรงนี้ได้ ก็จะทำให้กำไรของเราเพิ่มขึ้นไปในตัวด้วย

ที่มา:
http://www.thairath.co.th/content/398971
http://farmfriend.blogspot.com/2015/03/blog-post_59.html