ไอเดียสุดเจ๋ง!! วิธีปลูกพืชไร้ดินแบบใหม่ด้วยกระบอกไม้ไผ่!!

loading...

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน หรือ การปลูกผักแบบ ไฮโดรโปนิกส์ เป็นการปลูกผักโดยอาศัยน้ำเป็นตัวนำสารอาหารไปเลี้ยงพืชเป็นหลัก และจะต้องใช่พวกท่อ PVC ในการปลูกซึ่งมีราคาแพง ดังนั้นจึงมีผู้คิดค้นวิธีที่จะลดต้นทุน โดยการประยุกต์ใช้ไม่ใผ่ในปลูกผักแบบ ไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนลงไปได้มากทีเดียว และไผ่ที่จะนำไปใช้ควรเป็นไผ่ที่มีอายุแก่จัด


การเตรียมกล้า
ก่อนที่จะถึงขั้นตอนของการปลูกในกระบอกไม้ใผ่ จะต้องมีการเตรียมต้นกล้าก่อนโดย

1. จัดเตรียมชุดถาดสำเร็จรูปสำหรับการเพาะ

2. จัดเรียงถาด จากนั้นใส่ฟองน้ำลงไป รดน้ำให้ชุ่ม จากนั้นใส่เมล็ดลงไป หลังจากนั้นใช้ผ้าคลุมปิด แล้ว นำไปเก็บในที่มีด รดน้ำเช้า เย็น รอประมาณ 2 วัน เมล็อจะเริ่มงอกออกมา

3. เปิดผ้าคลุมให้ต้นกล้าได้รับแสงแดด รดน้ำเช้า เย็น ประมาณ 5-7 วัน ก็สามารถย้ายไปปลูกได้ขอบคุณข้อมูลจาก: http://kaijeaw.com/