สอนทำบ่อ เลี้ยงกุ้งก้ามแดง ด้วย ฟิวเจอร์บอร์ด ประหยัดต้นทุน

loading...
พาไปดูคลิป การสอนทำบ่อ เลี้ยงกุ้งก้ามแดง ด้วย ฟิวเจอร์บอร์ด ไปกันเลยครับ

ชมคลิป

Credit: red crawfish