เกษตรสวนทาง กุยช่ายเขียวสู่กุยช่ายขาว เพิ่มมูลค่าหลายเท่าตัว

loading...

เกษตรสวนทาง เป็นการทำเกษตรแบบไม่ตามกระแส และหาวิธีในการเพิ่มมูลค่าใหักับสินค้าเกษตรของเรา ดังเช่น กลุ่มเกษตรกรเมืองขอนแก่น ที่ไม่ทำเกษตรตามกระแส คิดค้นวิธีเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร จนได้วิธีทำ กุยช่ายเขียวธรรมดา ให้กลายเป็น กุยช่ายขาว ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าได้หลายเท่าตัว


กุยช่ายขาว จริง ๆ แล้วก็มาจากกุยช่วยเขียวธรรมดา ไม่ใช่พันธุ์พิเศษอะไร แต่เกิดจากกระบวนการผลิต ที่แตกต่างกัน โดย กุยช่วยข่าว จะใช้วิธีทำให้ใบไม่ได้รับแสง (ใช้วัสดุครอบไว้ในระกว่างปลูก) จึงทำให้เป็นสีขาว


วิธีการปลูกกุยช่ายขาว
1. ปลูกกุยช่วยเขียวสักประมาณ 2-3 รอบ ก่อน แล้วค่อยทำ กุยช่วยขาว (ระยะเวลาในการตัดกุยช่ายเขียวตั้งแต่เริ่มปลูกนั้นจะใช้เวลาประมาณ 45 วัน
)

2. หลังจากกุยช่วยพร้อมตัด ก็ตัดออกไป 1 รอบ ปกติ

3. รออีก 45 วัน  จะพร้อมตัดรอบที่ 2 แต่รอบนี้ จะไม่ตัดแบบปกติ แต่จะตัดโดยให้สูงจากพื้นประมาณ 4 ซม.

4. ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 4 ชม. ให้แผลแห้งก่อน แล้วจึงนำกระถางสูงมาครอบไว้ ประมาณ  8 ถึง 12 วัน (เพื่อไม่ให้ได้แสง)

5.ในระหว่างครอบ ก็รดน้ำวันละ 1 ครั้ง และใส่ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อบำรุง

6. หลังจากตัดกุยช่วยขาวแล้ว ก็สามารถทำ กุยช่วยขาว และ เขียวสบับกันไป แต่ทางที่ดี ควรเว้นไว้ประมาณ 3 เดือน เพื่อให้ต้นกุยช่ายแข็งแรง และทำสลับไปเรื่อย ๆ (กุยช่ายปลูก 1 ครั้ง สามารถอยู่ได้นาน 3 ปี)

ด้านการตลาด
ด้านการตลาดยังไปได้อีก ความต้องการยังสูงมาก ก่อนที่จะนำไปขายจะต้องทำความสะอาดก่อน ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 80-120 บาท/กก. ซึ่งถือว่า ราคาดีกว่า กุยช่วยเขียวธรรมดาหลายเท่าตัวมาก (กุยช่ายธรรมดาราคาประมาณ 30-35 บาท/กก.)


ขอบคุณรูปและข้อมูลจาก: http://www.thaiarcheep.com/