ยาฆ่าหญ้าปลอดสารพิษ ทำเอง

loading...

ยาฆ่าหญ้าปลอดสารพิษ ทำเอง เป็นสูตรของคุณชวะฤทธิ์ ดอกพุดทา เกษตรกร หมู่ 6 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ใช้สูตรน้ำหัวผักกาด (หัวไชเท้า), สูตรเกลือ, สูตรน้ำมันชีวภาพ สำหรับคุมหญ้า หรือฆ่าหญ้าในนาข้าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

สูตรน้ำหัวผักกาด (หัวไชเท้า)

วัสดุที่ใช้มีดังนี้
 1. น้ำหัวผักกาด (สีขาว) 1 ส่วน
 2. ผงกลูโคส 1 ส่วน
 3. น้ำมะพร้าวอ่อน 1 ส่วน
วิธีทำ
นำส่วนผสมทั้งหมดมาหมักไว้ 1 คืน
วิธีใช้
ใช้ 7 วันครั้ง ในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร โดยใช้ในนาข้าวเมื่อข้าวยังเล็กเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของหญ้าหรือใช้ฉีดพ่นมะนาวหรือส้มโอให้ใบร่วง จากนั้นจะเริ่มออกดอกนอกฤดูกาลได้อีกด้วย

สูตรเกลือ วัสดุที่ใช้มีดังนี้

วัสดุที่ต้องใช้ดังนี้
 1. เกลือ จำนวน 2 กิโลกรัม
 2. น้ำ จำนวน 20 ลิตร
 3. ปุ๋ยยูเรีย 21-0-0 จำนวน 2 กิโลกรัม
ถ้าจะให้ดีขึ้น ผสมน้ำยาล้างจาน ด้วยนะครับเพื่อใช้เป็นสารจับใบ หญ้าจะได้ตายเร็วขึ้นครับ
ขั้นตอนการทำ
นำเกลือมาผสมกับปุ๋ยยูเรีย แล้วนำไปผสมกับน้ำ 20 ลิตร จากนั้นนำไปฉีดในนาข้าวที่มีต้นข้าวที่มีความสูงเหนือหัวเข่า ใช้ระยะเวลาเพียง 3 วันเท่านั้น ต้นหญ้าหรือวัชพืชที่เกษตรกรไม่ต้องการก็จะแห้งเหี่ยวตายไปเองกลายเป็นปุ๋ย ชั้นดีในนาข้าวได้ดีอีกด้วย

สูตรน้ำมันชีวภาพ (Bio-Oil Solution of Weed Control)

จากการทดลองค้นคว้า ดินหาสูตรยาฆ่าหญ้าสูตรน้ำมันชีวภาพที่ไร้สารเคมีเป็นพิษแบบง่าย ๆ หาวัสดุได้ทั่วไปในท้องตลาดเป็นสูตรยาฆ่าหญ้าแบบเผาไหม้
สูตรผสมเข้มข้นมีดังนี้
 1. ผงซักฟอกเข้มข้นซักเครื่องฝาบน 1 ช้อนโต๊ะยี่ห้อโปร (ขนาด 650 กรัม 30 บาท)
 2. น้ำธรรมดา
 3. ไบโอดีเซล (B100) (40 บาท/ลิตร) 25 ซีซี
 4. น้ำมันเครื่อง SAE 40 ใช้แล้ว (10 บาท/ลิตร) 25 ซีซี
วิธีการผสม
 1. น้ำผงซักฟอกโปรมีใส่ขวดขนาด 500 ซีซี
 2. เติมน้ำในขวด
 3. เขย่า 2-3 นาที ให้ผงซักฟอกละลายในน้ำจนหมดสิ้นเอาเฉพาะน้ำใสมาใช้งานเอาตะกอนทิ้งนำน้ำใสใส่ขวด
 4. น้ำไบโอดีเซลแบ่งเป็น 3 ส่วน ใส่ลงในขวด 1 ส่วน แล้วเขย่า ประมาณ 1 นาที ทำแบบนี้ 3 ครั้ง ไบโอดีเซลจะเข้ากันดีกับน้ำผงซักฟอกจะเห็นเป็นน้ำขุ่นเหมือนน้ำนมสด
 5. เดิมน้ำมันเครื่องแบ่งเป็น 3 ส่วน ใส่ลงในขวดตามข้อ 4 เขย่า ทำ 3 ครั้งก็จะเสร็จ
 6. นำของผสมในขวดเก็บไว้ 50 ใช้งาน
ข้อควรระวัง : หากผิดขั้นตอนจะพบสิ่งผิดปกติดังนี้
 • ผงซักฟอกไม่ละลายตกตะกอนนอนก้น
 • มีสภาพเป็นน้ำมันแยกส่วนผสมเข้ากันไม่ได้น้ำมันสีเหลืองอยู่บนน้ำขุ่นอยู่ล่าง
สิ่งที่ควรเป็น
 • สภาพของผสมเปลี่ยนจากสภาพน้ำมัน Oil-Base มาเป็นสภาพน้ำ Water-base
 • สีจะเปลี่ยนจะสีน้ำมันเหลืองเป็นน้ำนมขุ่น
 • ไม่มีตะกอนผงซักฟอก
วิธีการใช้งาน
 • น้ำสารฆ่าหญ้าน้ำมันชีวภาพมาใส่ในน้ำในสัดส่วน 1.5-2.0 ซีซี ต่อน้ำ 1,000 ซีซี
 • กวนให้เข้ากัน จะพบว่าสารผสมจะเป็นสีขุ่นขาว
 • น้ำไปฉีดพ่นหญ้าด้วยหัวฉีดพ่นฝอยให้ชุมชื้น ซึ่งควรจะก่อนและหลังฝนตกอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
หากเกษตรกรท่านใดไม่ได้ใช้เทคนิคนี้ในการคุมหญ้า หรือกำจัดหญ้าก็ใช้วิธีการตัดหญ้าในคันนาแบบที่ไร่สันต้นปุยทำอยู่ก็ได้ครับ
Credit : เพื่อนเกษตร , raisantonpui.com