การเลี้ยงจิ้งหรีดขายรายได้ดี

loading...
เลี้ยงจิ้งหรีด มีตลาดเสมอ เป็นอาชีพหลักก็ได้ อาชีพเสริมก็ดี !! เลี้ยงง่าย โตเร็ว ต้นทุนต่ำ กำไรสูง


การเลี้ยงจิ้งหรีด

คงเคยเห็นมีคนนำจิ้งหรีดพร้อมกับแมลงอื่น ๆ มาทอดขาย… ขายให้กับผู้บริโภคที่นิยมรับประทานแมลงเป็นของว่าง จิ้งหรีดเองก็เป็นแมลงที่คนนิยมนำมาบริโภคและมีความปลอดภัย จาก อาหารพื้นบ้านให้โปรตีนสูง ปัจจุบัน “จิ้งหรีด” กลายเป็นหนึ่งในสินค้าสร้างรายได้ ให้กับอาชีพเสริม

จิ้งหรีดออกหากินเวลากลางคืน พบเห็นตามธรรมชาติทั่วไป สามารถนำมาเลี้ยงขยายพันธุ์ได้ทุกพันธุ์ แต่พันธุ์ที่รู้จักกันแพร่หลายมีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ จิ้งหรีดพันธุ์ทองดำ และจิ้งหรีดพันธุ์ทองแดง พันธุ์ทองดำนิยมเลี้ยงกันมาก เนื่องจากสามารถขยายพันธุ์ได้เร็วและเลี้ยงง่าย

สำหรับวันนี้มีคำแนะนำสำหรับผู้ที่อยากเลี้ยงจิ้งหรีด เป็นอาชีพเสริม เลี้ยงอย่างอื่นไม่ได้ผลก็หันมาเลี้ยงจิ้งหรีดเผื่อประสบความสำเร็จ หรือว่าจะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมก็ไม่เห็นจะเป็นไร รายได้ก็จะเพิ่มมาอีกแน่นอน

การเลี้ยงจิ้งหรีด ก็คือ การนำจิ้งหรีดมาเลี้ยงและมีการดูแล โดยมีหลักการที่ว่าจิ้งหรีดที่นำมาเลี้ยงนั้น จะต้องมีสภาพความเป็นอยู่เหมือนกับในธรรมชาติมากที่สุด ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมการและจัดการที่ดี

ในการเลือกที่ตั้งโรงเรือน ในการเลี้ยงจิ้งหรีดนั้น มีวิธีการดูดังนี้
บริเวณก่อสร้างโรงเรือนควรเป็นที่ดอน น้ำไม่ท่วมขัง
บริเวณที่จะเลี้ยงควรมีพื้นที่กว้างพอสมควร
บริเวณที่จะเลี้ยงต้องป้องกันฝนและแสงแดดจัดได้ โดยมีแสงแดดส่องผ่านประมาณ 30-40% ในช่วงเช้าและสาย มีอากาศถ่ายเทสะดวก
พื้นที่จะใช้เลี้ยงไม่ควรเป็นสถานที่มีโรคและการระบาดของแมลงศัตรูพวกมด ไร
พื้นที่ควรมีแหล่งอาหารธรรมชาติ หาได้ง่าย เช่น หญ้าจากธรรมชาติ ผักตบชวา เป็นต้น
สำหรับ แบบโรงเรือนมีข้อแนะนำว่า โรงเรือนสามารถเลี้ยงได้ในสภาพทั่วไปที่มีอยู่ หรืออาจจะจัดทำโรงเรือนไว้เลี้ยงโดยเฉพาะที่ก็ได้ ถ้ามีทุนดำเนินการเพียงพอ หรือจะเลี้ยงใต้ชายคาบ้าน ใต้ถุนบ้านก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสม แต่ต้องมีการป้องกันการถูกฝนสาดถึง และป้องกันแดดจัดได้

ในส่วนของอุปกรณ์ในการเลี้ยงจิ้งหรีดนั้น มีดังต่อไปนี้
1.) บ่อจิ้งหรีด วัสดุที่จะนำมาเป็นสถานที่เพาะเลี้ยง มีอยู่มากมายหลายชนิด เช่น ถัง กะละมัง ปี๊บ เป็นต้น แต่ถ้าใช้วงปูน จะคงทนและสามารถใช้เลี้ยงจิ้งหรีดได้ตลอดไปและมีราคาไม่สูงนัก ง่ายต่อการเลี้ยงและป้องกันศัตรู วงปูนมีหลายขนาด แต่ขนาดที่เหมาะสมในการเลี้ยงและการจัดการควรเป็นวงขนาด 80 x 50 ซม. ซึ่งสามารถปล่อยแม่พันธุ์ 3 ตัว ต่อพ่อพันธุ์ 1 ตัว

2.) แผ่นพลาสติกและเทปกาว แผ่น พลาสติกและเทปกาวจะใช้ติดรอบวงในด้านบนเพื่อป้องกันจิ้งหรีดไม่ให้ออกนอกวง จะใช้พลาสติกตัดกว้างประมาณ 2-3 นิ้ว ให้ยาวเท่าเส้นรอบวง ในการใช้กระดาษกาวติดทับพลาสติกวงปูน (ติดพลาสติกครึ่งหนึ่ง ติดขอบบ่อครึ่งหนึ่ง)

3.) ยางรัดปากวง ยางในรถจักรยาน หรือ รถจักรยานยนต์ ตัดให้มีขนาดกว้างน้อยกว่าขอบวงด้านนอก ตัดอย่าให้มีความกว้างของยางมาก เพื่อความสะดวกเมื่อเวลายืดรัดตาข่ายกับขอบวง

4.) กาบมะพร้าว เป็นวัสดุเพื่อใช้วางในวงท่อปูนสำหรับเป็นที่หลบซ่อนของจิ้งหรีด จะใช้กาบมะพร้าวแห้งประมาณ 2-4 ชิ้น

5.) เศษหญ้าแห้ง เป็นวัสดุที่ใช้วางทับกาบมะพร้าว ใช้ทับหนาประมาณ 2 ซม. เพื่อป้องกันแสงสว่างและให้ความอบอุ่นแก่จิ้งหรีด

6.) ถาดน้ำและถาดอาหาร ควรเป็นถาดที่ไม่ลึกมาก เพื่อให้จิ้งหรีดได้ขึ้นกินอาหารและน้ำได้สะดวก 1 วง จะมีถาดอาหารและน้ำอย่างละ 2 ที่

7.) พลาสติกไนลอนสีเขียว เป็นตาข่ายสำหรับปิดปากวงบ่อปูน เพื่อป้องกันการบินหนีของจิ้งหรีดตัวเต็มวัยและป้องกันศัตรูเข้าทำลาย จิ้งหรีด ตัดให้มีความกว้างกว่าปากวงบ่อปูนรอบนอกเล็กน้อย เช่น วงขนาด 80 ซม. จะติดตาข่ายไนลอนสีเขียวขนาด 100×100 ซม.

Credit: http://farmfriend.blogspot.com/2011/05/blog-post_22.html