นวัตกรรมใหม่ เลี้ยงปลาดุกในถังพลาสติกระบบน้ำหมุนเวียน ทำง่ายรายได้ดี

loading...

หากพูดถึงการเลี้ยงปลาดุกแล้ว หายคนคงนึกถึงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ที่เห็นกันจนชินตาแล้ว แต่ในบทความนี้จะนำข้อมูลการเลี้ยงปลาดุกด้วยนวัตกรรมใหม่ ที่คิดค้นและมีการทดลองจนเห็นผลเมื่อปี 2553 นี่เอง โดยนักศึกษาและคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ที่ได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณะชน และได้กระแสตอบรับที่ดีจากกลุ่มเกษตรกร

โดยได้มีการคิดค้นและออกแบบถังพลาสติก 200 ลิตรในระบบหมุนเวียนน้ำมาใช้ในการเลี้ยงปลาดุกรัสเซีย ซึ่งพบว่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ อีกทั้งยังไม่ทำให้ปลาดุกบอบช้ำและเป็นรอย อันเนื่องจากไปเสียดสีกับบ่อซีเมนต์ทำให้เสียราคาได้
ราคาถังพลาสติก 200 ลิตรหากต้องการจะเลี้ยงก็อยู่ที่ 1,500-2,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่แพงมากนัก อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและหาซื้อได้ทั่วไป เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด สำหรับน้ำในการเลี้ยงก็ไม่ต้องเปลี่ยนด้วย เพราะว่ามีระบบบำบัดทางชีวภาพที่นำมาหมุนเวียน ทำให้ประหยัด ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสามารถนำผัก อาทิเช่น ผักกระเฉด มาปลูกในบ่อได้ด้วย


คุณประพัฒน์  ปานนิล อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองยังบอกอีกว่า การเลี้ยงปลาดุกรัสเซียในถังพลาสติก 200 ลิตร สามารถเลี้ยงปลาได้ถึง 50 ตัว ซึ่งมีน้ำหนักประมาณ 3.42 กรัม ตลอดการทดลองจะให้อาหารมื้อละ 3 ครั้ง โดย 4 วันแรกให้อาหารกุ้งเบอร์ พอวันที่ 5-17 ให้อาหารกุ้งเบอร์ กับอาหารปลาดุกเล็ก และเมื่อเลี้ยงถึงวันที่ 17-78 ช่วงนี้จะให้อาหารปลากดุกเล็กเพียงอย่างเดียว มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทุก 7 วัน โดยช่วง 20 วันแรกไม่ต้องล้างกรอง

การเลี้ยงปลาดุกด้วยถังพลาสติกนอกจากจะช่วยประหยัดในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงแล้ว ยังสามารถผลิตปลาดุกรัสเซียที่มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของตลาดด้วย

ที่มาหนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 30 มิถุนายน 2554 , เกษตรกรยุคนี้ไม่มีหนี้