1 ไร่หายจน ด้วย เกษตรผสมผสาน

loading...

ที่ดิน 1 ไร่ (ฟังดูแล้วอาจจะน้อย) หากเรามีการจัดสรรและบริหารการใช้ที่ดินที่ดี เราสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับความครัว และสามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียว

                จากการศึกษาของ คุณวีรยุทธ  ศรีเลอจันทร์ (วิสาหกิจชุมชนเพชรพิมาย) ได้แนะนำการใช้พื้นที่        1 ไร่ ให้มีการแบ่งพื้นที่การใช้สอยออกเป็น 2 ส่วน พื้นที่ 1 งาน แบ่งไว้สำหรับบ่อน้ำและที่อยู่อาศัย ส่วน 3 งานที่เหลือ แบ่งไว้สำหรับการการเพาะปลูก ซึ่งมีการแบ่งเป็นการปลูกพืช 3 ระยะด้วยกัน คือ ระยะสั้น ระยะยาว และ ระยะกลาง

การปลูกพืชระยะสั้น จะเป็นการปลูกพืชที่มีระยะการปลูกสั้นๆ เน้นไว้กินเอง หากมีมากเกินไป สามารถนำมาแบ่งขาย และมีรายได้ให้กับครอบครัวได้

การปลูกพืชระยะกลาง จะเป็นจำพวกไม้ผล และผลไม้ตามฤดูการ ซึ่งใช้ระยะการปลูกพอสมควร ส่วนใหญ่แล้ว ใน 1 ปีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 1-2 ครั้ง  ซึ่งในส่วนนี้จะเน้นให้ไม้ผลออกผลในช่วงนอกฤดูการ ทำให้มีราคาแพงขึ้นเป็นพิเศษ อาทิเช่น มะนาว เป็นต้น

การปลูกพืชระยะยาว จะเป็นจำพวกไม้เศรษฐกิจที่ใช้ระยะเวลากว่าที่จะมีการเก็บเกี่ยวหลายปี ซึ่งไม้เศรษฐกิจที่ว่านี้ก็ได้แก่ ยางนา ไม้แดง เต็งรัง และไม้ประดู่ นิยมปลูกเป็นตามแนวเขตแดน หรือริมรั้ว สามารถปลูกมะละกอ และคัดเลือกพันธุ์ดีๆ มีราคาสูงแซมกับไม้เหล่านี้ได้

                เรียกได้ว่า พื้นที่ 1 ไร่ หากเรามีการจัดการที่ดี ก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ในพื้นที่ที่มีจำกัดยังมีข้อดีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลได้อย่างทั่วถึงแล้ว ยังใช้แรงงานได้อย่างประหยัดอีกด้วย ครอบครัวสามารถทำเองได้ และที่สำคัญความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนก็ลดน้อยลงไปด้วย

ข้อมูลจาก: wisdomking.or.th, คุณวีรยุทธ  ศรีเลอจันทร์
ที่มา: http// plan2land.com/blog/1-ไร่หายจน-ด้วย-เกษตรผสมผสาน