น้ำหมักชีภาพน้ำซาวข้าว ประโยชน์มากล้น

loading...
น้ำหมักชีภาพน้ำซาวข้าว น้ำซาวข้าวที่ได้จากการซาวข้าว เช่นข้าวเจ้า ข้าวกล้อง ข้าวเหนียว ส่วนผสมในการหมัก น้ำซาวข้าว น้ำตาลทรายแดง เปลือกไข่ป่น หัวเชื้อจุลินทรีย์ ประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพน้ำซาวข้าว คือ 1.ล้างผักผลไม้ ลดสารพิษ 2.ฉีดพ่นดับกลิ่นเหม็นในบ้าน ในคอกปศุสัตว์ 3.ใส่โถส้วมช่วยป้องกันส้วมเต็มเร็ว 4.ใส่บ่อน้ำป้องกันน้ำเน่าเสีย 5.รดต้นไม้เพิ่มอาหารให้ต้นไม้ 6.ช่วยทำให้ดินร่วนซุย 7.ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุทำให้กลายเป็นปุ๋ยกับพืช ทำให้พืชแ่ข็งแรงขึ้น

ชมคลิป

ขอบคุณคลิปจาก: kampon niemsiri