วิธีเพาะเห็ดปลวก(เห็ดโคน)จากจอมปลวก ได้กินทั้งปี

loading...

หลอกปลวก ให้ได้เห็ดโคนนอกฤดู ทำได้เฉพาะในที่มีจอมปลวก
วิธีทำให้เอารังปลวก(จาวปลวก)1 กำมือ ผสมข้าวเหนียวสุก 1 กิโล และขาเห็ดโคนที่เราตัดทิ้งแล้วไม่เอา หรือเห็ดโคนแก่ แล้วนำมาแช่น้ำ และผสมลงไปที่ข้าวด้วย ถ้าที่ตรงนั้น เคยมีเห็ดโคนเกิดแล้ว ไม่ต้องใส่ก็ได้ เติมน้ำ 20 ลิตรหมักใว้ในถัง แล้วปิดฝา วางในที่ร่มทิ้งใว้ 7-10 วัน
ในถังหมักจะมีจุลินทรีย์โปรโตซัวชนิดหนึ่ง ซึ่งจะขยาย ตัวเป็นฝ้าสีขาวลอยเหนือผิวนําหมัก หลังจากหมักครบ 7 วันแล้วให้เรานํานํ้าจุลินทรีย์จาวปลวกที่ว่านี้ ไปราดที่จอม ปลวกข้างบ้าน คลุมด้วยเศษฟางข้าวหรือเศษใบไม้ เสร็จ แลวให้รดนําพอชื้น อีกประมาณ 10-15 วัน ก็จะมีเห็ดโ คนโผล่ขึ้นมาให้เรารับประทาน ใครสนใจทดลองทำดูนะ
น้ำจุลินทรีย์จาวปลวก ยังสามารถนำมารด พืชผัก ผลไม้ บางคนเอาไปรดบนโคนตันไม้ ก็เกิดเห็ดโคนขึ้นมาได้เหมือนกัน ใช้ในอัตราส่วนประมาณ 1 ลิตร ต่อน้ำ 10 ลิตรใช้ฉีดพ่นเพื่อย่อยสลายเศษวัชพืช (หมักทำปุ๋ยหมัก) หรือย่อยสลายตอซังข้าวก่อนทำการไถประมาณ 7 วัน หลังจากนั้นไถกลบ และ หากจะนำไปรดโคนต้นเพื่อบำรุงพืชผลอื่นๆก็ได้เช่นกัน ในอัตราส่วนข้างต้น ไม่ตายตัวสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน
Cr: http://ar-record.blogspot.com/2016/03/blog-post_96.html