ปลูกผักแบบไฮโดโปรนิกส์ในขวดน้ำเหลือใช้

loading...
ปลูกผักแบบไฮโดโปรนิกส์ในขวดน้ำเหลือใช้

ชมคลิป

ขอบคุณคลิปจาก: เอกพงษ์ หนูยงค์