การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

loading...
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ แบบง่ายๆ ใช้ปุ๋ยปลูกพืชแบบไร้ดิน เป็นปุ๋ยเฉพาะของการปลูกแบบไร้ดิน

ชมคลิป

Cr:เสื้อ ขาว