จุลินทรีย์หน่อกล้วย ของดีอยู่ใกล้ตัว ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น

loading...


บริเวณไหนที่มีกล้วย ดินบริเวณนั้นมักจะร่วนซุย โปร่ง อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยธาตุอาหาร ต่างๆมากมาย อันเนื่องมาจากบริเวณโคนรากของต้นกล้วยจะมีจุลินทรีย์อยู่หลายชนิด ซึ่งทำหน้าที่สร้างปุ๋ยและฮอร์โมน อีกทั้งยัง ปรับสภาพดินเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต โดยเฉพาะจุลินทรีย์บริเวณโคนรากของหน่อกล้วยซึ่งจะมีมากเป็นพิเศษ จึงเหมาะสมที่สุดที่จะนำมาทำเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์

ส่วนผสม
1. หน่อกล้วย 3 กิโลกรัม
2. กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม

วิธีการทำละเอียด
1. เลือกหน่อกล้วยต้นที่สมบูรณ์ ไม่เป็นโรค สูงไม่เกิน 1 เมตร ขุดออกมาทั้งเหง้า ราก ให้ได้มากที่สุดโดยให้มีดินติดรากมาด้วย (ให้ขุดตอนเช้ามืด ก่อนตะวันขึ้น เนื่องจากเวลานี้จุลินทรีย์จะขึ้นมาอยู่บริเวณรากหน่อกล้วยมากที่สุด แต่ถ้าตะวันขึ้นเมื่อไหร่ จุลินทรีย์ก็จะมุดลงไปในดิน)
2. นำหน่อกล้วยที่ได้มาสับๆ หั่นๆ ทั้งหมดทั้ง ราก เหง้า ลำต้น หยวก ใบ ให้เป็นชิ้นเล็กๆ หรือละเอียดเลยยิ่งดี (ไม่ต้องล้าง)
3. นำหน่อกล้วยสับเสร็จแล้วมาชั่งกิโล เพื่อจะนำไปหาอัตราส่วนผสมต่อไป
4. อัตราส่วนผสม หน่อกล้วย 3 ส่วน กากน้ำตาล 1 ส่วน
(หรือสามารถใช้ น้ำตาลทรายแดงแทนได้ โดย กากน้ำตาล 2 กิโลกรัม เท่ากับ น้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม)
5. เทส่วนผสมทั้งสองลงในภาชนะที่มีฝาปิดหรือพลาสติกคลุม คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน แล้วนำไปเก็บไว้ในที่ร่ม ไม่โดนแสงแดด คนเช้า - เย็น จนครบ 7 วัน เป็นอันใช้ได้
คั้นเอาน้ำหมักออกมาเรียกว่า “หัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วย” เก็บไว้ใช้ได้ 6 เดือน – 1 ปี

ประโยชน์ในการนำไปใช้
1. ใช้ปรับปรุงโครงสร้างของดิน ในการใช้แต่ละครั้งอย่าให้
เกิน 5 ลิตรต่อ ไร่
2. ป้องกันกำจัดโรคพืช โดยผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ส่วน กากน้ำตาล 1 ส่วน เหล้าขาว 35 ดีกรี 1 ส่วน และน้ำส้มสายชูกลั่น 5 % 1 ส่วน หมักทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง โดยนำไปใช้ประมาณ 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร สำหรับฉีดพ่นล้างน้ำฝนหลังฝนหยุดตก โดยเฉพาะฝนที่ตกหลังช่วงแล้วมานานเกิน 3 เดือน ล้างหมอกอุ่นแดดออก และฉีดพ่นกันน้ำค้างตอนเย็นเพื่อป้องกันโรคพืช
3. ปรับปรุงคุณภาพน้ำในร่องสวน ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร ต่อน้ำ 10,000 ลิตร
4. ล้างทำความสะอาดคอกสัตว์ ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร ต่อน้ำ 100 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่ว
5. เร่งการย่อยสลาย ซากอินทรีย์วัตถุหรือดับกลิ่นของเน่าเสีย ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร ต่อน้ำ 100 ลิตร

หมายเหตุ : จากการใช้หน่อกล้วยมาผลิตเป็น “จุลินทรีย์หน่อกล้วย” โดยใช้กากน้ำตาลเป็นแหล่งอาหารสำหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ แล้วหมักทิ้งไว้ประมาณ 14 วัน จะได้ของเหลวสีน้ำตาลเข้ม หรือในทางวิชาการเรียกว่า “น้ำหมักชีวภาพ” (Bio-extract) เมื่อนำน้ำหมักชีวภาพไปใช้โดยผสมน้ำในอัตราที่เหมาะสม (หากใช้ในอัตราที่เข้มข้นมากจะเป็นอันตรายต่อพืช เนื่องจากน้ำหมักชีวภาพจะมีสภาพเป็นกรด) แล้วฉีดหรือรดที่โคนพืชผัก หรือผลไม้ชนิดต่าง ๆ จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น

ขอขอบคุณ ข้อมูลและภาพ : http://www.monmai.com/