ใช้ปูนกินหมากป้องกันและรักษาโรคแคงเกอร์

loading...
พูดถึงเรื่องการนำเอาปูนกินหมากมาป้องกันและรักษาโรคแคงเกอร์ในมะนาวและทารักษาแผลต้นไม้ ด้วยคุณสมบัติที่เป็นด่างสูง ซึี่งปูนกินหมากหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไป

ชมคลิป

ขอบคุณคลิปจาก: kampon niemsiri