เทคนิคการปลูกกล้วยให้ต้นเตี้ย ลูกใหญ่ และทำให้เป็นกลิ่นต่างๆ เช่นกลิ่นทุเรียน

loading...
เทคนิคการปลูกกล้วยให้ต้นเตี้ย ลูกใหญ่ และทำให้เป็นกลิ่นต่างๆ เช่นกลิ่นทุเรียน โดย อ.ทอง ธรรมดา ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีความรู้ความสามารถด้านเกษตรอย่างแท้จริง

ชมคลิป