น้ำนมหมัก เร่งติดดอกผล

loading...
1. เพื่อนำสิ่งที่มีใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน มาทำฮอร์โมนเร่งพืชผักให้ติดดอก
2. ลดรายจ่ายไม่ต้องไปซื้อฮอร์โมนเร่งติดดอกจากร้านค้า
3. ฝึกนิสัยขยัน พึ่งพาตนเอง แบบเศรษฐกิจพอเพียง


วัสดุอุปกรณ์
1. ถังหมักทึบแสง มีฝาปิด
2. น้ำซาวข้าว หรือน้ำล้างข้าวสารก่อนหุงข้าว เก็บไว้ 15 ช.ม. จำนวน 1 ส่วน
3. นมกล่อง หรือนมสด หรือนมผง จำนวน 10 ส่วน
4. รำข้าวแบบละเอียด 1 ก.ก.
5. น้ำตาลทรายแดง 1/2 ก.ก.
6. กระดาษหนังสือพิมพ์ 2 แผ่น
7. สายยางกาลักน้ำ หรือกระบอก สลิ้งดูดน้ำ

วิธีทำ
1. นำน้ำซาวข้าวที่เก็บไว้แล้ว 15 ช.ม. ใส่ถังหมัก แล้วโรยหน้าด้วยรำข้าว (ไม่ต้องใช้ไม้พายคน) ให้หนาประมาณ 2 ข้อมือ เพื่อล่อให้จุลินทรีย์ในอากาศมาลงที่รำข้าวที่โรยไว้
2. ปิดถังหมักน้ำซาวข้าวด้วยหนังสือพิมพ์ หมักทิ้งไว้นาน 7 วัน
3. ผ่าน 7 วันแล้ว ดูดเอาน้ำซาวข้าวใสๆ ที่อยู่ตรงกลางถังหมัก ด้วยสลิ้ง หรือกาลักน้ำด้วยสายยาง
4. นำน้ำซาวข้าวที่ดูดน้ำใสมาแล้ว 1 ส่วน ผสมนม 10 ส่วน เติมน้ำตาลกรวดแดงครึ่ง ก.ก. หมักปิดฝานาน 3 เดือน

การนำไปใช้
เมื่อหมักนาน 3 เดือนแล้ว ให้นำน้ำฮอร์โมนน้ำนม ดูดเอาน้ำใสตรงกลาง 1 ส่วน ผสมน้ำเปล่า 20 ส่วน หรือประมาณน้ำเปล่า 1 ลิตร น้ำนมหมัก 5 ช้อนแกง ฉีดพ่นทรงพุ่มพืชที่โตใกล้ออกดอก เช่น แตงกวา พริก มะเขือเปราะ มะเขือเทศ ถั่วต่างๆ ฟักทอง ให้ฉีดพ่นในช่วงเวลาเย็น ทุกๆวัน จะติดดอกผลดกดีมาก

Credit: อ.กมล พรหมมาก