การทำน้ำหมักจาวปลวกสูตรลุงหนวด

loading...

การทำน้ำหมักจาวปลวกสูตรลุงหนวด

อุปกรณ์ในการทำน้ำหมัก 
1. จาวปลวกสีน้ำตาลอ่อนๆๆมีตุ่มราเห็ดสีขาว 
2. น้ำตาลทรายแดงตามจำนวนจาวปลวกหาก 
เต็มถังสีฟ้าก็ใช้ครึ่งกิโล หากน้อยก็ใช้ 3 ขีด 
3.เห็ดปลวกหรือเห็ดโคนที่บานแล้ว ไม่มีก็ไม่ใส่
.....................................................................


วิธีการนำน้ำหมักจาวปลวกไปใช้
ผู้ให้ความรู้ //// ลุงหนวด กลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดปลวก
1. ใช้บัวรดน้ำขนาดกลาง นำผ้าตะแกรงสีฟ้าคงเคยมีใช้กันน๊ะครับสารพัดประโยชน์ที่ ชาวบ้านใช้กัน ทบสองชั้นลงในถังหมักเพื่อกรองเอาแต่น้ำหมัก
2. ตักใส่บัวรดน้ำหนึ่งส่วนต่อน้ำเปล่าสามถึงห้าส่วนแล้วแต่ใครจะเน้นความเข้มข้นได้ทั้งนั้นครับมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อย
3. นำไปรดแปลงที่เตรียมไว้ ชั้นแรกถากดินข้างๆกองทับกองให้ทั่ว แล้วราดทับอีกชั้น เอาดิบทับอีกรอบ เป็นอันเสร็จครับ
4. เมื่อมีโอกาสสามวันฉีดน้ำรดพ่นกองครั้ง เพื่อให้จุลลุนทรีจาวปลวกทำงานได้เต็มที่(ให้ความชื้นตลอด)
5. การใช้น้ำจาวปลวกควรทำการหมักต่อเนื่อง คือกรองเอาแต่น้ำหมักไปใช้แต่ไม่ใช้หมด เหลือเนื้อและน้ำกันถังไว้
6. แล้วไปขุดเอาจาวปลวกมาเพิ่ม ไม่ต้องมากเท่าครั้งแรก มาเติมลงไป
7. แล้วใส่น้ำตาลสักสามขีดไม่ต้องใส่น้ำ
8. หมักสามวัน เปิดเติมน้ำค่อนถังน้ำตาลสามขีด
9. ทำซ้ำวนเวียนไปอย่างนี้ครับ ไปรดแปลงต่อๆไป และรดซ้ำแปลงที่รดแล้วด้วย
..............................................................................


การขยายน้ำหมักจาวปลวก
1. เมื่อได้จาวปลวกมาก็จะมาแบ่งใส่ถัง ตามที่ได้เตรียมไว้ให้เท่าๆๆกัน
2. เตรียมน้ำตาลทรายแดง หนึ่งกิโลกรัมแบ่งใส่ถังให้เท่าๆๆกัน
3. เปิดถังน้ำหมักที่อายุครบเจ็ดวันตักใส่ถังที่เตรียมไว้อย่างละหนึ่งถังเล็กสีฟ้า โดยไม่ต้องกรอง
4. ปิดฝาไว้ครบสามวันค่อยมาเติมน้ำให้ค่อนถังและ้วปิดฝาไว้
5. ครบเจ็ดวันก็ได้น้ำหงมักพร้อมใช้งานแล้วเพิ่มเป็น สี่ถังจากครั้งแรกหนึ่งถัง
6. หากมีจาวปลวกเพิ่มก็ขยายไปเรื่อยๆๆ


Cr: http://doungsaku.blogspot.com/