วิธีเตรียมหลุมเพาะปลูก ให้พืชโตไวเก็บกินและขายได้ในเวลาสั้นๆ

loading...
1. ขุดหลุมให้ลึกประมาณ 50 x 50 เซนติเมตร แยกดินชั้นบนและดินชั้นล่างไว้คนละด้าน
2. รองพื้นหลุมด้วยขี้เถ้าแกลบ 2 กิโลกรัม/หลุม กลบทับด้วยดินชั้นบนให้หนาประมาณ 1 ฝ่ามือ
3. เทมูลสัตว์เก่าผสมเปลือกถั่ว (อัตราส่วน 1:1 ) ลงไปประมาณ 25 กิโลกรัม/หลุม
4. ผสมมูลสัตว์เก่าให้เข้ากันกับดินชั้นบนบริเวณปากหลุม กองให้สูงประมาณ 1 ฝ่ามือเผื่อหน้าดินยุบตัว ตากทิ้งไว้ 7 – 10 วัน ก็นำต้นกล้าลงปลูกได้ครับ

ชมคลิป

Credit: Sivakorn Channel