ทำเป็นอาชีพได้เลย! วิธีขยายพันธุ์กล้วย แทบไม่เคยรู้เลยว่าทำง่ายขนาดนี้เลย

loading...


ทำเป็นอาชีพได้เลย! วิธีขยายพันธุ์กล้วย แทบไม่เคยรู้เลยว่าทำง่ายขนาดนี้เลย

การขยายพันธุ์หน่อกล้วยง่าย ด้วยวิธี “ผ่าหน่อกล้วย” สามารถเพิ่มผลผลิตกล้วยให้ออกทันตาม ซึ่งวิธีผ่าหน่อกล้วยนั้น เราสามารถทำได้หลากหลายวิธี แต่ละวิธีก็จะให้จำนวนต้นพันธุ์ที่แตกต่างกัน เช่น การนำหน่อกล้วยไปขยายพันธุ์, การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, การขยายพันธุ์ด้วยการผ่าหน่อกล้วย เป็นต้น…. 

ในปัจจุบันการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นวิธีที่นิยมทำกันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถขยายพันธุ์จาก 1 ต้น ให้ได้ต้นพันธุ์กล้วยครั้งละมากๆ ในเวลาอันสั้น แต่หากพูดถึงขั้นตอนการทำนั้นก็แสนจะยุ่งยาก และมีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงตามมากตามไปด้วย 

ดังนั้น เกษตรกรบางส่วนจึงแนะนำให้ใช้วิธีการ “ผ่าหน่อกล้วย” มากกว่าการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื้อ เพราะในการผ่าหน่อกล้วยนั้น ทำให้ได้ต้นพันธุ์กล้วยมากกว่าหนึ่งต้น รวมทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่าย วิธีการไม่ยุ่งยากจึงทำให้เกษตรกรทั่วไปก็ทำได้เช่นกัน อุปกรณ์และขั้นตอนมีดังนี้ 

เตรียมอุปกรณ์ 

– หน่อกล้วยอายุประมาณ 3 เดือน
– มีด , เขียง
– ถุงดำ ขนาด4 x 8 นิ้ว
– กะละมัง
– ขี้เถ้าแกลบ
– ยาฆ่าเชื้อราหากไม่มียาฆ่าเชื้อราให้ใช้ปูนแดง(ปูนเคี้ยวหมาก)แทน 

ขั้นตอนการผ่าหน่อกล้วย 

1. นำหน่อกล้วยอายุประมาณ 3 เดือนขึ้นไปที่ยังไม่มีเครือกล้วยมาตัดลำต้น ตัดราก และตกแต่งเหง้าให้สวย 2. แบ่งเหง้าเป็น 2 ส่วน และนำแต่ละส่วนมาแบ่งเป็น 3 – 4 ชิ้น (แล้วแต่ขนาดของหน่อกล้วย) ขนาดชิ้นละประมาณ 2 นิ้ว 

3. นำไปแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อราประมาณ 5 นาที 4. นำถุงดำขนาด 4 x 8 นิ้วมาใส่ขี้เถ้าแกลบให้ได้เกือบครึ่งของถุงที่เตรียมไว้ จากนั้นนำชิ้นกล้วยที่แช่น้ำยาฆ่าเชื้อราแล้ว 

5. กลบด้วยขี้เถาแกลบอีกครั้ง และรดน้ำทุกเช้าเป็นเวลาประมาณ 45 วัน เพียงเท่านี้เราก็จะได้ต้นพันธุ์กล้วยที่แข็งแรงประมาณ 4 – 12 ต้น สามารถนำไปปลูกไว้รับประทาน สำหรับเกษตรกรท่านใดสนใจ พันธุ์กล้วยจากวิธีการผ่าหน่อ และ กล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สามารถสอบถามศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ 12 ต.พลับพลาไชย อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี 72160 ที่มา: rak-sukapap.com