ฮอร์โมนไข่ไก่ เร่งดอก **ทำฮอร์โมนใช้เอง ประหยัดต้นทุนไปได้เยอะ**

loading...
ฮอร์โมนไข่ไก่ เหมาะสำหรับเร่งดอก ทำให้ติดดอกเร็ว และดี มีความสมบูรณ์ของดอกมากขึ้น
การทำฮอร์โมนไข่ไก่ มีส่วนผสมดังนี้


1.ไข่ไก่ 10 ฟอง
2.กากน้ำตาล ครึ่งลิตร
3.นมเปรี้ยว 1 ขวด
4.นมสด 1 แก้ว
5.ลูกแป้งข้าวหมาก 1 ลูก
6.ถังบรรจุที่มีฝาปิดมิดชิด

วิธีทำ 
1.ตอกไข่ใส่ถังบรรจุ และนำเปลือกใส่ครก แล้วตำให้เปลือกให้ละเอียด นำเทลงถังหมัก
2.เทกากน้ำตาล นมเปรี้ยว และนมจืดตามลงไป
3.นำลูกแป้งก้อนข้าวหมาก มาบดให้ละเอียด และใส่ลงถังหมัก
4.คนทั้งหมดให้เข้ากัน ปิดฝาถังหมักให้สนิท หมักทิ้งไว้ 1 เดือน เก็บในที่ร่ม มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
5.เปิดฝาคนทุกวัน เช้า-เย็น จนครบ 1 เดือน จึงนำมาใช้ได้

อัตราการใช้
ฮอร์โมนไข่ไก่ 20-30 cc. ต่อน้ำ 20 ลิตรใช้ฉีดพ่นในช่วงที่พืชผลกำลังออกดอก ฉีดให้เปียกชุ่ม ในช่วงเวลาเย็น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
หรือราดรดลงดินรอบทรงพุ่ม
อัตราการใช้ราดรด
20-40 cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้รดทุก 5-7 วัน

ประโยชน์ที่ได้ 
ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชสมบูรณ์แข็งแรง ทำให้พืชที่มีดอก ติดผลเร็วขึ้น


Cr:แนวทางเกษตร เกร็ดความรู้