การใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้ ในการเกษตร

loading...
ใช้ผสมน้ำฉีดพ่นไล่แมลงศัตรูพืชเร่งการติดดอก การเจริญเติบโต และเพิ่มความหวาน, ใช้ย่อยสลายปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก

การใช้ประโยชน์ จากน้ำส้มควันไม้ ในการเกษตร มีประโยชน์มากมาย ดังต่อไปนี้
ในการใช้น้ำควันไม้ร่วมกับสารเคมีกำจัดแมลง จะสามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีให้น้อยลงถึง ครึ่งหนึ่ง จากที่เคยใช้อยู่เดิมน้ำควันไม้ เมื่อใช้ร่วมกับสารเคมี จะส่งเสริมคุณสมบัติความสามารถให้กัน ซึ่งน้ำควันไม้สามารถป้องกันและไล่แมลงศัตรูพืชได้
เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีจะสามารถมีบทบาททำงานร่วมกันกับปุ๋ยเคมี ช่วยให้ปุ๋ยเคมี มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผสมน้ำน้ำส้มควันไม้กับน้ำให้เจือจาง 1 ต่อ 500 – 1,000(น้ำควันไม้ 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) ฉีดพ่นหรือรดไม้ผล จะช่วยไล่แมลงศัตรูพืชเร่งการติดดอก การเจริญเติบโต และเพิ่มความหวาน
ช่วยย่อยสลายปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก
ถ่านที่ใช้แช่ในน้ำน้ำควันไม้จะเป็นตัวปรับปรุงดินอย่างดีโดยการเพิ่มจำนวนแบคทีเรียในดิน ที่มีประโยชน์ต่อต้นพืช เบสจากถ่านมีรูพรุนจำนวนมาก และมีแร่ธาตุ สารอาหารอยู่ด้วย ทำให้เหมาะ จะเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ต่อต้นพืช
การใช้น้ำส้มควันไม้กับต้นพืช ควรใช้เวลาเช้าหรือเย็นจะเกิดประโยชน์ต่อพืชมาก


ประโยชน์ในการเกษตร ของน้ำส้มควันไม้
ใช้ได้กับพืช ป้องกันกำจักศัตรูพืช / ช่วยติดดอกผลดก ช่วยเพิ่มผลผลิต ผลโตสีสดใส รสหวาน ลดโรคพืช เชื้อรา แผลเน่า ดินจะมีสุขภาพดีขึ้น ฟื้นฟูดินเสื่อม ใช้ร่วมกับสารเคมีได้ เช่น ยาคุมฆ่าหญ้า ฮอร์โมน ยาฆ่าแมลง ฯลฯ สามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีลงครึ่งหนึ่ง ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีช่วยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ฉีดระยะต้นเล็กและก่อนเก็บเกี่ยว ช่วยให้คุณภาพและรสชาติดีขึ้น รวมทั้งชะลอการเหี่ยวเฉา

หมายเหตุ ในการใช้น้ำส้มควันไม้ ให้ได้ผล
ควรฉีดพ่นตอนเช้าหรือเย็น จะมีประสิทธิภาพสูงสุด
ควรฉีดพ่นบริเวณโคนต้นและดินที่ปลูก
ใช้ 1 ช้อนโต๊ะ ประมาณ 10 ซีซี (1 ปี๊บ = น้ำ 20 ลิตร)
เดือนหนึ่งไม่ควรฉีดเกิน 2 - 3 ครั้ง
อย่าผสมและฉีดเกินอัตราที่กำหนด พืชจะเป็นอันตรายได้
การใช้น้ำส้มควันไม้ (น้ำส้มควันไม้)
วิธีการใช้น้ำส้มควันไม้
- หอม กระเทียม ช่วงต้นอ่อน ผสมน้ำ 1:800 ส่วน (2-3 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊บ) ฉีดพ่น 2-3 ครั้งต่อเดือน
- ผักมีหัวต่าง ๆ (หัวผักกาด กระชาย) หลังแยกหน่อ ผสมน้ำ 1:1,000 ส่วน (1-2 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊บ) ฉีดพ่น 5-10 วันต่อครั้ง
- พริก หลังแยกกล้า ผสมน้ำ 1:200-300 ส่วน (8-10 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊บ) ฉีดพ่นเดือนละ 1 ครั้ง
- ข้าว ครั้งแรกผสมยาคุม – ฆ่าถึงตั้งท้อง ผสมน้ำ 1:200 ส่วน (10 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊บ) ฉีดพ่น 2-3 ครั้งต่อเดือน
- ไม้ผล ช่วงใบอ่อน และใบแก่ หรือราดโคนต้น ผสมน้ำ 1:200 ส่วน (10 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊บ) ราดโคลน 2-3 ครั้งต่อเดือน
- ไม้ดอก แตกใบอ่อน ช่วงต้นแข็งแรงแล้ว ผสมน้ำ 1:500 ส่วน (4-5 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊บ) ฉีดพ่นเดือนละครั้ง
- พืชไร่ ตั้งแต่ต้นอ่อนถึงก่อนเก็บเกี่ยว ผสมน้ำ 1:500 ส่วน (4-5 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊บ) ฉีดพ่น 2-3 ครั้งต่อเดือน
- ถั่วต่าง ๆ ช่วงต้นเล็ก และก่อนออกดอก ผสมน้ำ 1:500 ส่วน (4-5 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊บ) ฉีดพ่น 1-2 ครั้งต่อเดือน


Cr: เกษตร อินเตอร์เชียงใหม่ , https://www.pageqq.com/en/content/view/page/cntth1/0-1228796.html