วิธีการช่วยกระตุ้นมะนาวให้ออกดอกติดผลหลังฤดู

loading...
วิธีการช่วยกระตุ้นมะนาวให้ออกดอกติดผลหลังฤดู


Cr: https://www.youtube.com/watch?v=h24L3P_Ue2k