การทำ "ฮิวมิก" ไว้ใช้เอง

loading...

ดิน เป็นฐานความมั่นคงของการปลูกพืช” เป็นแนวคิดที่คำนึงถึงเสมอ จึงคิดหาวิธีที่จะสามารถปรับปรุงบำรุงดินให้กลับฟื้นคืนสภาพความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งการปรับฟื้นคืนสภาพความสมบูรณ์ของพืช โดย “ฮิวมิก” สารปรับปรุงดินที่ได้จัดทำขึ้นจากถ่านหิน เพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน เพิ่มความสมบูรณ์ของดินและต้นพืช เร่งการแตกราก ใบอ่อน ช่วยการดูดซึมของปุ๋ย และช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่อยู่ในดินให้มาใช้ประโยชน์ได้อีก แก้ปัญหาดินโทรม ซึ่ง “ฮิวมิก” ที่กล่าวถึงทำจากถ่านหิน ซึ่งเป็นวัสดุที่เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ นำไปแปรสภาพด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับจากเอกสารวิชาการที่ได้อ่านพบและจดจำมานานจนไม่สามารถอ้างถึงแหล่งความรู้ได้


นายวิโรจน์ ฉิมดี เกษตรกรผู้ปลูกส้มมะนาว บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 8 ต.นางลือ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท กล่าวว่า ปลูกมะนาวในพื้นที่ 12 ไร่ พบว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงเนื่องจากต้องใช้สารเคมีจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงมะนาวแตกใบอ่อนจะต้องฉีดพ่นสารเคมีทุก 7-8 วัน ประมาณ 4 ครั้ง/เดือน ลงทุนค่าสารเคมีประมาณ 3,600 บาทต่อเดือน ต้นทุนหมดไปพร้อมกับร่างกายที่ทรุดโทรม จำต้องหวนกลับมาคิดถึงภูมิปัญญาชาวบ้านไทย โดยเริ่มจากการปรับปรุงดิน การใช้สารสมุนไพร การผลิตสารปรับสภาพดินใช้เอง การบริหารจัดการที่ดีเหมาะสมกับสถานการณ์ แม้ว่าจะต้องเพิ่มแรงงานในการฉีดพ่นสารสมุนไพร แต่เมื่อคิดถึงต้นทุนแล้วจะลงทุนประมาณ 500 บาท/เดือน ในขณะที่ความถี่ของการฉีดพ่นที่ใกล้เคียงกัน แต่สิ่งที่ได้รับเหนือวัตถุนิยมคือ “สุขภาพที่ดีปลอดภัยจากสารเคมี”


การทำ “ฮิวมิก” ใช้ปรับปรุงดิน

วิธีทำ “ฮิวมิก” เตรียมวัสดุดังนี้ ถ่านหิน 1 กิโลกรัม และด่างทับทิม 600 กรัม บดถ่านหินให้ละเอียดก่อนผสมด่างทับทิม แล้วเติมน้ำพอท่วม นำไปใส่ภาชนะที่มีขนาดใหญ่พอสมควร เนื่องจากขณะต้มจะเกิดฟองมากซึ่งอาจจะล้นฟุ้งกระจายได้


*จะเกิดฟองมากต้องหมั่นคน*

นำไปตั้งไฟต้มด้วยไฟปานกลางจนน้ำเดือด เมื่อต้มจนน้ำแห้งแล้วจะได้ผลึกฮิวมิกแข็งเป็นก้อน การต้มนั้นขอให้ผู้ทำระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องเฝ้าอย่าปล่อยทิ้ง เนื่องจากอาจจะเกิดแพลิงไหม้เสียหาย เมื่อได้ผลึกแล้วนำไปผึ่งแดดให้แห้งก่อนนำไปบดบดให้ละเอียดอีกครั้งก่อนนำไปใช้ หรือเก็บไว้ในภาชนะที่แห้งและป้องกันความชื้นได้ จะสามารถเก็บไว้ได้นาน


การใช้ “ฮิวมิก” นำผง “ฮิวมิก” 1 ขีดผสมน้ำสะอาด 1 ลิตรก่อนนำน้ำที่ได้ 20 ซีซีผสมกับน้ำ 20 ลิตร นำไปฉีดพ่นบนผิวดิน หรือปล่อยตามน้ำ 3 เดือนต่อครั้ง


ผลที่ได้รับ จากการทดลองใช้ในพื้นที่ปลูกมะนาวส่วนเก่าที่มีอายุ 5 ปี ลำต้นทรุดโทรมจากการให้ผลผลิตที่มาก จนใบเหลืองเนื่องจากขาดธาตุอาหาร ทั้งที่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีตามหลังวิชาการ จึงนำ “ฮิวมิก” ที่ผลิตขึ้นมาทดลองใช้ พบว่ามะนาวฟื้นได้เร็ว ระบบรากที่ทรุดโทรม กลับฟื้นตัวคืนสภาพ สังเกตได้จากปลายรากที่มีสีขาว สามารถดูดซับธาตุอาหารได้ดี ลดต้นทุนจากการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 ได้ถึงร้อยละ 20 แต่ที่น่าพอใจมากที่สุดคือ ผลผลิตที่ได้รับประมาณต้นละ 4,000 ผลต่อปี ซึ่งถ้าไม่ได้ใช้สาร “ฮิวมิก” จะทำให้สภาพต้นทรุดโทรมยากแก่การฟื้นฟู


Credit: บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย chudchainat