ทำสวนมะนาวกับเทคนิคดีดีจากสวนวโรชา

loading...
มะนาวนับเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง จะเป็นช่วงที่มะนาวออกดอกติดผลน้อย ทำให้มีราคาจำหน่ายสูง สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกได้เป็นอย่างดี จึงทำให้มีผู้สนใจหันมาปลูกมะนาวกันมากขึ้น พร้อม ๆ กับมีการพัฒนาเทคนิควิธีการปลูกที่ก้าวหน้ามากขึ้น อันมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านของเกษตรกร


ดั่งเช่นของ นายวโรชา จันทโชติ เกษตรกรตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ศูนย์เรียนรู้ของ กศน.ประจำอำเภอวิเศษชัยชาญ ซึ่งเปิดให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาที่นี่มีการคิดค้นเทคนิคการปลูกมะนาวใหม่ ๆ ออกนำเสนออย่างต่อเนื่อง

เทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจของสวนแห่งนี้ คือการทำสาวมะนาว ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรที่ปลูกมะนาวมักประสบปัญหาว่าการปลูกมะนาวในวงบ่อจะมีอายุการให้ผลผลิตเพียง 3 ปีเท่านั้น ในขณะที่การปลูกลงดินสามารถให้ผลผลิตได้นานถึง 15 ปี

“เมื่อเจอปัญหาดังกล่าว จึงมาคิดค้นทดลองจนได้เทคนิคการทำสาวมะนาว เพื่อให้ต้นมะนาวที่ปลูกในวงบ่อสามารถกลับมาให้ผลผลิตได้ดีเหมือนเดิม เทคนิคการทำนั้นให้เลือกต้นมะนาวที่ให้ผลผลิตมาแล้ว 3 ปี ทำการตัดแต่งกิ่งให้โกร๋นเหมือนกับการตัดแต่งต้นพุทรา หรือน้อยหน่า จากนั้นนำออกจากวงบ่อมาลงปลูกในดิน” นายวโรชา กล่าว

แนะนำมีการขุดหลุมกว้างยาว 1.50 เมตร จากนั้นเติมวัสดุปลูกเมื่อนำต้นลงปลูกแล้วรดน้ำ ประมาณ 14 วัน ก็จะเห็นตาดอกเริ่มออกมา ในเบื้องต้นอาจช่วยต่ออายุอีก 5 ปี ถ้าไม่ทำอย่างนี้จะทำให้เกษตรกรต้องซื้อกล้าพันธุ์ใหม่ เริ่มต้นปลูกใหม่ เสียทั้งเงินและเวลา

สำหรับผู้สนใจในเรื่องนี้ที่งานเกษตรกำแพงแสน 2557 ในระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2557 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะมีการจัดแสดงเทคนิคเกี่ยวกับการปลูกมะนาวที่เกิดจากภูมิปัญญาที่คิดค้นขึ้นด้วยภูมิปัญญาเช่นนี้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการปลูกมะนาวแบบไม่ใช้ดินโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่เป็นประจำแก้ได้ด้วยการปลูกลงกระถางและใช้วัสดุปลูกที่ประกอบด้วยแกลบ ดิน ขี้เถ้าแกลบ ขุยมะพร้าว มูลสัตว์ เช่น ขี้หมู ขี้วัว ขี้นกกระทา ที่ไม่อยู่ในระบบฟาร์มปิด เศษไม้ ใบหญ้า ฟาง น้ำหมัก EM ปูนมาร์ล

นำส่วนผสมทั้งหมดผสมอย่างละเท่า ๆ กัน ยกเว้นปูนมาร์ล 1 กำมือต่อ 1 ต้น เมื่อผสมเข้ากันแล้ว ให้ราดด้วยน้ำหมัก EM อัตราส่วน 50 ซีซี ต่อ 20 ลิตร ผสมกับวัสดุปลูกให้เข้ากัน ใช้แสลนคลุมหมักทิ้งไว้ 15 วัน ถึงจะนำไปใช้งานได้

สูตรนี้มีข้อดี คือหาได้ง่ายจากธรรมชาติ เป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมไปในตัวดินมีลักษณะร่วนซุย ไม่อมน้ำ ทำ ให้รากพืชชอนไชได้ดี หากินได้ง่าย ดูดซึมอาหารและแร่ธาตุได้เต็มที่

และส่วนผสมดังกล่าวสามารถนำไปใช้ปลูกได้ในทุกรูปแบบ แม้แต่ในวงบ่อซีเมนต์ ด้วยการแบ่งวงบ่อเป็น 4 ส่วน โดย 3 ส่วนแรก ให้นำผักตบชวา หรือเศษไม้ใบไม้ที่หาได้ในท้องถิ่น รองก้นบ่อลงไปก่อน เพื่อเป็นการประหยัดและช่วยให้มีน้ำหนักเบา อีก 1 ส่วนที่เหลือ ให้ใส่วัสดุทดแทนดินนี้ลงไปตรงกลาง จากนั้นนำต้นมะนาวลงไปปลูกได้

“เมื่อวัสดุทดแทนดินยุบตัวลง ให้เติมตามสัดส่วนที่ยุบและควรทำไม้ค้ำยันต้นไว้เพื่อกระชับ เพราะลักษณะวัสดุทดแทนดินนี้จะร่วนซุยมาก ถ้าไม่ค้ำยันต้นไม้จะล้มทำให้เกิดความเสียหายได้ ต้นมะนาวที่ปลูกด้วยส่วนผสมดังกล่าวพบว่า นอกจากจะไม่มีเชื้อรามาทำลายให้รากเน่าตายแล้ว ปลูกไปแค่ 6 เดือน ก็จะออกดอกให้ผล”

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันที่  4 ธันวาคม  2557