การทำปุ๋ยจากขยะเปียก

loading...

หัวใจหลักการทำกสิกรรมไร้สารพิษ มี 4 องค์ประกอบหลัก ดังภาพ

นำสิ่งที่ไร้ค่าเช่นขยะเปียกในครัวเรือน
มาแปรเปลี่ยนเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อโลก
ด้วยวิธีการแช่อิ่ม แล้วนำไปราดหน้า เพื่อปรับโครงสร้างดินหรือทำปุ๋ยหมัก

ในภาพนี้คือลักษณะของราสีขาว หรือจุลินทรีย์ชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ
จากการหมักขยะเปียก

วัตถุประสงค์หรือประโยชน์ของการแช่อิ่มขยะเปียก

๑. เพื่อคัดแยกขยะเปียกไปทำปุ๋ย
๒. เพื่อช่วยแยกขยะให้กับเทศบาล ลดภาระการกำจัดขยะของเจ้าหน้าที่
๓. เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า ลดโลกร้อน

ขั้นตอนการแช่อิ่มขยะเปียก

๑. จัดหาภาชนะถังพลาสติกทึบแสงมีฝาปิด
๒. ใส่น้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพลงไปในภาชนะ  อัตราส่วน 1:100 (ถัง ๑๐๐ ลิตร เติมจุลินทรีย์ชีวภาพ ๑ ลิตร)
๓. เติมน้ำเปล่าครึ่งภาชนะ
๔. นำขยะเปียกจากครัวเรือนแช่ลงในภาชนะ
๕. หมั่นกดขยะเปียกแช่ลงให้จมน้ำอยู่เสมอ
๖. ประมาณ ๓ วันขึ้นไปนำไปใช้ได้ ขยะเปียกที่แช่น้ำจุลินทรีย์นี้จะมีฤทธิ์เป็นกรดชีวภาพค่าความเป็นกรด อยู่ที่ประมาณ pH 4

การใช้ขยะเปียกที่ผ่านการแช่อิ่ม(ผ่านน้ำหมักชีวภาพมาแล้ว)

๑. ใช้ระงับหญ้าคา หญ้าแห้วหมูำ โดยนำไปเทราดหน้าดินที่ป่าหญ้า เพราะขยะที่แช่อิ่มน้ำชีวภาพแล้วจะมีฤทธิ์เป็นกรด
๒. ใช้ทำปุ๋ยห่อหมกดิน หรือปรับโครงสร้างดิน โดยนำอินทรีย์วัตถุในพื้นที่กองรวมกัน เช่น การตัดหรือถากหญ้า แล้วเทราดด้วยขยะเปียกที่แช่อิ่มน้ำชีวภาพแล้ว โรยดินบางๆทับสลับด้วยดินร่วนซุย แล้วเทราดขยะเปียกแช่อิ่มอีก ทำเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆ สุดท้ายทับด้วยดินร่วนซุยให้หนาประมาณ ๑ นิ้ว แล้วปิดคลุมด้วยผ้าพลาสติกสีดำ หมักทิ้งไว้ ๒-๓ สัปดาห์ ก็ใช้ได้ โดยนำไปเป็นดินพร้อมปลูก หรือจะนำไปโรยทับรอบๆโคนต้นไม้ในระยะทรงพุ่มก็ได้ แล้วรดน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอ

ภาพห่อหมกดิน แบบไม่ติดแอร์ท่อระบายอากาศ รหัส CSE
ที่มา: http://k2499.blogspot.com