ปลูกผักหวานป่าอย่างไร? ให้โตไวและทนแล้ง..ต้องเข้ามาดู

loading...
เป็นวีดีโอแนะนำวิธีการปลูกผักหวานป่าให้โตไวและทนแล้ง สามารถเก็บกินหรือขายได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

ชมคลิป

วิธีเพาะเม็ดผักหวานป่าให้งอก 100 เปอร์เซ็นต์

ที่มา: Sivakorn Channel