การปลูก..ขมิ้นชัน

loading...
ขมิ้นชันเป็นพืชจำพวกล้มลุก อายุหลายปี ส่วนที่เรานำมาใช้คือส่วนที่เรียกว่า เหง้า เป็นส่วนของลำต้นใต้ดิน  ซึ่งเหง้าจะประกอบไปด้วย  แง่งแม่หรือแง่งหลัก และจะแตกแขนงแง่งที่ 2 และ 3 ต่อไป  ลำต้นที่อยู่เหนือดินจะสูประมาณ 30-90 เซนติเมตร  มีกาบใบซ้อนกันเป็นชั้นๆ ใบยาวรี ปลายแหลม ดอกออกเป็นช่อสีขาวอมเหลือง ก้านช่อดอกจะแทงขึ้นมาจากเหง้าโดยตรง..

                             
การปลูกขมิ้นชัน
1. เริ่มต้นควรมีการไถพรวนพื้นที่ที่จะปลูกเพื่อให้ร่วนซุยและตากดินไว้ 1-2 สัปดาห์ ทำดินเป็นแบบยกร่องเพื่อการระบายน้ำที่ดี  โดยยกร่องกว้างประมาณ 50-60 เซนติเมตร  สูงประมาณ 25 เซนติเมตร  ระยะในการปลูก 15×15 เซนติเมตร
2. เลือกหัวพันธุ์ชมิ้นชันที่มีอายุในช่วง 7-9 เดือน มีตาสมบูรณ์  พันธุ์แข็งแรง ไม่มีโรคและแมลง  แบ่งหัวพันธุ์ดดยหั่นให้แต่ละเหง้ามีตาอย่างน้อย 3-5 ตาหรือแง่ง  น้ำหนักประมาณ 15-50 กรัม
3. นำท่อนพันธุ์แช่สารเคมีป้องกันกำจัดแมลง 1-2 ชั่วโมง  จากนั้้นนำท่อนพันธุ์มาชุบด้วยสารเคมีป้องกันเชื้อราก่อนปลูก
4. หลุมที่จะปลูก ควรลองด้วยปุ่ยคอกก้นหลุม หลุมละ 200 กรัม นำหัวพันธุ์ที่เตรียมไว้ปลูกลึก 5-7 เซนติเมตร คลุมด้วยฟางหรือหญ้าคาขนาดประมาณ 2 นิ้ว จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม
การดูแลรักษา
ขมิ้นชันเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้น  ชอบดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี ไม่ชอบดินเหนียวและดินลูกรัง  และต้องการความชุ่มชื้นสูง  สามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่กลางแจ้ง
การดูแล ต้องหมั่นคอยกลบโคนต้นอยู่เสมอเพื่อให้เหง้าเจริญเติบโตดี มีร่มเงาและมีความชื้นเพียงพอ  ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์  ถ้าใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ต้องระมัดระวังอย่าให้ปุ่ยสัมผัสกับลำต้นใต้ดินและลำ ต้นเหนือดิน

การเก็บเกี่ยว
สามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่อขมิ้นชันมีอายุ 9-11 เดือน หลีกเลี่ยงเก็บในระยะที่ขมิ้นชันเริ่มแตกหน่อ เพราะสารเคอร์คิวมินจะต่ำ  ก่อนเก็บเกี่ยวต้องปล่อยให้ดินแห้งหมาดๆ แล้วจึงขุด
การขุดระวังไม่ให้จอบโดนเหง้า เสร็จแล้วเคาะเอาดินออกจากหัว ตัดใบและรากทิ้ง ลากน้ำให้สะอาด จะได้ขมิ้นชันสด

การทำให้แห้ง ทำโดยล้างให้สะอาดแล้วหั่นเป็นแผ่นหน้าประมาณ 1-2 มิลลิเมตร นำไปตากให้แห้ง หรืออีกวิธีคือนำไปต้มก่อนแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นๆ ตากแห้ง จะได้ขมิ้นชันแห้งที่มีลักษณะตึงสวยและเก็บได้นาน
ชมิ้นชันสด 6 กิโลกรัมจะได้ขมิ้นชันแห้ง 1 กิโลกรัม

Cr: http://kasettakonthai.blogspot.com/2015/01/blog-post_20.html