เตาเทวดาเชื้อเพลิงขี้เลื่อย

loading...
วิธีทำ วิธีสร้างเตาแบบง่ายไว้ใช้เอง เป็น เตาเทวดาหรือเตาที่ดัดแปลงจากปี๊บและกระป๋องปลากระป๋อง ใช้เชื้อเพลิงพวกขี้เลื่อย หรือเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการช่าง และงานเกษตรกรรมพบได้ตามไร่นา เรือกสวนทั่วไป ไปดูงานมาจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ที่ภูหลวงครับ

ชมคลิป

ที่มา: feelthai