สูตรผสมดินปลูกพริกในกระสอบ ใช้สูตรนี้ ปลูกอะไรก็งาม

loading...
ผสมปลูกพริกในกระสอบ พริกในกระถาง หรือพืชผักอิ่นๆ ได้ทั้งหมดครับ


Credit: ปกรณ์ บัวแย้ม