วิธีปลูกชะอมอย่างง่ายๆ โดยไม่ต้องซื้อกิ่งพันธุ์เพิ่ม

loading...

ปลูกชะอมอย่างง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องซื้อกิ่งพันธุ์เพิ่ม มีเพียง 5 ขั้นตอนเท่านั้นครับ

1. เตรียมหลุมปลูก แนะนำให้ใช้หน้าดิน 2 ส่วน ผสมกับแกลบดำ หรือมูลสัตว์เก่า 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เขากัน

2. คัดเลือกกิ่งพันธุ์จากช่วงกลาง - เกือบๆปลายลำต้น (ตัดยาวประมาณ 20 เซนติเมตร)

3. นำไปเสียบลงหลุมปลูกที่เตรียมไว้ ลึกประมาณ 2 ข้อมือ

4. คลุมด้วยเศษฟาง หรือเศษใบไม้แห้ง เพื่อเก็บรักษาความชื้น

5. รดน้ำให้ชุ่ม ก็เรียบร้อยครับ