ขยายพันธุ์มะละกอด้วยการตอนกิ่ง

loading...

มะละกอถือว่าเป็นไม้ผลอย่างหนึ่งที่มีการปลูกยากมากหากไม่มีความรู้ โดยเฉพาะวิธีการปลูกด้วยเมล็ด ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ลูกกลม ไม่สวยอย่างต้นแม่ ดังนั้นเกษตรกรจึงได้หาวิธีใหม่ โดยนำเอาการตอนกิ่งมาใช้ ทำให้ผลที่ได้ออกมาเป็นมะละกอไม่กลายพันธุ์ ต้นเล็ก ลูกดก เมื่อเทียบผลผลิตกันระหว่างปลูก 1 ไร่ จะเท่ากับผลผลิตของการปลูกมะละกอด้วยเมล็ดถึง 10 ไร่

วัสดุที่ใช้
-         มีดหรือคัตเตอร์ขนาดเล็ก (ต้องคมด้วย)
-         เชือก หรือเชือกฟาง
-         ถุงพลาสติกใสขนาด 3 X 5 นิ้ว
-         ขุยมะพร้าว
-         ดินร่วน
-         ลิ่มไม้เนื้อแข็งไม่ยุ่ยง่ายเมื่อโดนความชื้น

วิธีการตอน
อันดับแรกต้องทำการเลือกต้นพันธุ์ที่ดีก่อน เริ่มจากต้นที่สวยงาม พันธุ์ที่ตลาดต้องการ ลี่สำคัญเลยคือการต้านทานโลก
จากนั้นทำกานตอนต้นพันธุ์มะละกอที่ดีไปปลูกก่อน ตัดแต่งต้นให้มีขนาดพอประมาณ ประมาณ 2-3 เดือนจะเริ่มมีกิ่งออกมาให้ทำการตอนกิ่งมะละกอ โดยเริ่มจากเฉือนกิ่งมะละกอออกเป็นปากฉลาม ใช้ลิ่มไม้เนื้อแข็งกั้นไว้ไม่ให้เนื้อติดกัน ผสมดินร่วมซุยกับขุยมะพร้าวในอัตราส่วน 3 ต่อ 1 ส่วน นำใส่ถุงพลาสติกไว้ จากนั้นผ่าครึ่งถึงพลาสติก รดน้ำให้ชุ่ม แล้วเอามาประกบกิ่งมะละกอและเชือกรัดไว้ รอประมาณ 30-45 วันเมื่อรากงอกออกมาเต็มถุงก็สามารถนำไปขยายพันธุ์ได้แล้ว


ขอบคุณข้อมูลและรูป. http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1441871219