ปลูกผักตำลึงที่บ้านหนองฮี

loading...
การประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง sufficiency economy โดยปลูกผักตำลึงเพื่อการบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมของคุณคำอ้าย สิงห์ป้อง ผู้ใหญ่บ้านหนองฮี หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเตา

ชมคลิป

ขอบคุณคลิปจาก: Garden Do