การเลี้ยงหมูขุน

loading...

อาชีพการเลี้ยงสัวต์ที่นิยมเลี้ยงในหมู่บ้านต่างๆ ก็คือการเลี้ยงสุกร ทั้งนี้เพราะสามารถเลี้ยงเป็นฟาร์มเล็กๆจำนวนไม่กี่ตัวได้ เพราะใช้พื้นที่น้อยเลี้ยงง่ายใช้แรงงานน้อย และ สุกรยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่ขยายพันธุ์ได้เร็วมีลูกดก จึงเป็นกิจการที่ให้ผลกำไรดี จึงเป็นที่นิยมเลี้ยงกันมาก


ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.moac.go.th/ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์