การทำจุลินทรีย์จาวปลวก แบบแห้งเป็นแบบน้ำ

loading...
เชื้อ แบคทีเรียโปรโตซัว จากจาวปลวก มีประสิทธิภาพสูงกว่า พด.1 และดีกว่าการหมักพืชจากกากน้ำตาล ช่วยลดต้นทุนได้มาก ได้มาฟรีๆ ถ้าเราใส่ใจตั้งใจที่จะลงมือทำ ไม่มีขายในท้องตลาด
ใช้จุลินทรีย์จาวปลวกเอาใส่นา รดผัก ผลไม้ ให้ผสมน้ำให้ไก่กิน ก็ได้ผลดีใช้อัตราส่วนประมาณ 1 ลิตร /น้ำ 10 ลิตรใช้ฉีดพ่นเพื่อย่อยสลายเศษวัชพืช(หมักทำปุ๋ยหมัก) หรือย่อยสลายตอซังข้าวก่อนทำการไถประมาณ 7 วัน หลังจากนั้นไถกลบ และหากจะนำไปรดโคนต้นเพื่อบำรุงพืชผลอื่นๆก็ได้เช่นกัน ในอัตราส่วนข้างต้น ไม่ตายตัวสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน

ชมคลิป

Cr: Maryo Roi-Et