ปุ๋ยหมักชีวภาพของเหลือกิน อาหารพืชชั้นดี

loading...
ของกินที่เหลือประจำวัน เราสามารถนำมาหมัก ซึ่งเป็นปุ๋ยชั้นดีของพืชได้เลย โดยไม่ต้องไปทิ้งให้เหม็นเน่าเปล่าๆ สามารถนำไปใส่ได้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล ได้เป็นอย่างดี ช่วยการเจริญเติบโด และออกดอก ออกผลได้ โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเลย

ชมคลิป

Cr: kampon niemsiri