วิธีแก้ปัญหามะนาว มีกิ่งเฉพาะบนยอด เพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น

loading...
วิธีแก้ปัญหามะนาว มีกิ่งเฉพาะบนยอด เพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขี้น ด้วยการควั่นต้น เพื่อตัดการทำงานของฮอร์โมนอ๊อกซิน ซึ่งจะทำให้เกิดกิ่งบริเวณด้านล้างของลำต้นได้ ต้นมะนาวจึงมีกิ่งเพิ่มทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

ชมคลิป

Credit: kampon niemsiri