ฮอร์โมน ใส้กล้วย ยืดช่อ ยืดก้าน

loading...
ต้นกล้วยที่ออกเครือเรียบร้อยแล้ว จะเหลือก้านเครือหรืองวงกล้วยที่มีความยาวจากปลายด้านนอกลึกเข้าไปในลำต้นของกล้วย ให้ตัดต้นและปลอกหรือผ่ากาบด้านนอกจนเหลือแต่แกน ถ้าเป็นกล้วยสาวจะเป็นหยวกกล้วย แต่ถ้าออกเครือแล้วจะเป็นแกนกล้วยหรือใส้กล้วย หลังจากที่ผ่าปลอกจนเหลือแต่แกนหรือใส้แล้ว ให้นำมาหั่น สับ บด ตำ โขลกให้ละเอียด แล้วนำมาหมักกับกากน้ำตาลในอัตรา ใส้กล้วย 3 ส่วน ต่อกากน้ำตาล 1 ส่วน หมักให้ได้ 7 – 10 วัน แล้วนำมาฉีดพ่นเพื่อดึงช่อในอัตรา 20 ซี.ซี. หรือ 2 ช้อนโต๊ะ . ต่อน้ำ 20 ลิตร นาข้าว 200 ซีซี ต่อ น้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นได้ 5 ไร่ จะช่วยยืดช่อ เปิดตาดอกได้ง่ายขึ้น

ประโยชน์
ส่วนหนึ่งเลยคือการใช้ฮอร์โมนยืดช่อ ยืดก้านอย่าง จิ๊บเบอเรลริคแอซิด (GA) ซึ่งทำหน้าที่ในการยืดขยายแบ่งเซลล์ให้กับพืช โดยปรกติก็จะมีซื้อขายอยู่มากมายในท้องตลาดแตกต่างกันไปตามเปอร์เซ็นต์ และความเข้มข้น ข้อเสียคือถ้าใช้มากก็จะเกิดผลข้างเคียงที่ตรงข้ามและอาจจะเกิดการสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของพืช อีกทั้งทำให้สิ้นเปลืองเงินโดยใช่เหตุ

ประโยชน์
- ช่วยให้พืชเจริญเติบโตเร็ว
- ใช้ในการดึงช่อต่อยอดไม้ผลหรือต้นกล้าพืช
- ใช้ในการดึงช่อต่อยอดรวงข้าว

ชมคลิป

ขอบคุณคลิปจาก: Maryo Roi-Et