กล้วย การขยายพันธุ์และการปลูกกล้วยเพื่อกำหนดวันเก็บเกี่ยว

loading...

หลักการมีดังนี้

1.การคัดเลือกต้นพันธุ์กล้วย
ถ้าใช้หน่อจากต้นแม่ที่มีคุณลักษณะดี ใช้หน่อใบแคบ หรือใบดาบ 2-3 ใบ
มีน้ำหนักหน่อ 2-5 กก ปราศจากโรคตายพราย
ถ้าใช้หน่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หน่อควรจะสูงเกิน 15-20 เซนติเมตร

2.การเตรียมดินปลูกกล้วย
ถ้าปลูกเล็กน้อยก็ขุนหลุมปลูกแต่ถ้าทำการค้าควรเตรียมแปลงปลูกโดยไถดินและตากดินไว้ 7-15 วัน
ควรใช้ปุ๋ยคอก 2 กิโลกรัม ผสมดินรองก้นหลุมเพื่อให้เป็นปุ๋ยช่วงต้นของการโตของกล้วยช่วงต้นครับ

3.ระยะปลูกกล้วย
กล้วยน้ำว้า ระยะ 3*3 เมตร จำนวน 175 ต้น/ไร่ หรือ 4*4 เมตร จะได้ 100 ต้น/ไร่
กล้วยหอมและกล้วยไข่ ระยะปลูก 2*2 เมตร จำนวน400 ต้น/ไร่ หรือ 2*2.5 เมตร จำนวน 320 ต้น/ไร่

4.ขุดหลุม 50*50*50 เซนติเมตร รองพื้นก้นหลุมด้วยขี้ไก่แกลบหรือปุ๋ยคอก จำนวน 2 กก/หลุม
โดยคลุกกับดินรองก้นหลุม ใส่หน่อลงกลางหลุมเหยียบดินให้แน่นรอบๆ รถน้ำให้ชุ่ม

5.เทคนิคการให้กล้วยออกเครือไปทางเดียวกัน โดยให้วางรอยแผลกล้วยไปด้านเดียวกัน
ถ้าวางแผลด้านซ้าย เครือจะออกด้านขวา
ถ้าวางแผลด้านขวา เครือจะออกด้านซ้าย

6.การใส่ปุ๋ย
ถ้าเป็นปุ๋ยคอก ใส่ 2 ครั้ง ก่อนฝน และปลายฝน ครั้งละ 5-10 กก/กอ
ปุ๋ยเคมีมีการใส่ดังนี้
สูตร 16-16-16 ใส่ในเดือนที่ 1/3/6 หลังการปลูกและใช้ร่วมกับปุ๋ยคอก
สูตร 13-13-21 ใส่เมื่อกล้วยเริ่มแทงปลี ปุ๋ยตัวสุดท้ายจะช่วยบำรุงปลีและผลกล้วย

7.การให้น้ำ ควรให้น้ำทุก 7 วัน โดยดูใบกล้วยเป็นหลัก โดยวางระบบ
การให้น้ำแบบน้ำหยด ตามทีเคยลงคลิปไว้แล้วครับ

8.การดูแลก็มีการแต่งใบตัดใบที่เป็นโรครา ใบแก่ ใบแห่ง ให้มีใบเหลือ 8 ใบ
เพื่อให้สวนโปร่ง โล่งไม่เป็นที่สะสมของโรคและแมลง

9.การไว้หน่อ กล้วยน้ำว้า เหลือหน่อลูก 1 หน่อ ส่วนหน่อก็จัดการเฉื่อนตอ และไว้หน่อให้โตตามต้นแม่ ทุก 3 เดือน
ไว้เพิ่ม 1 หน่อ จนหน่อลูกครบ 4 หน่อ ถ้ามีเพิ่มก็ขุดแยกหน่อที่เกินออกไปปลูกหรือขายหน่อ

10.อายุของต้นกล้วย ผลกล้วย เพื่อประมาณวันเก็บเกี่ยว

กล้วยน้ำว้าปากช่อง50 กล้วยมะลิอ่อง น้ำว้ากาบขาว
เริมปลูกตกปลี 8-12เดือน ปลีถึงผลแก่ตัดเครือ 4 เดือน รวม 14-16 เดือน

กล้วยหอมและกล้วยไข่
เริมปลูกตกปลี 6-8 เดือนปลีถึงผลแก่ตัดเครือ 1.5-2 เดือนรวม 7.5 -10 เดือน

กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
เริมปลูกตกปลี 10-12 เดือนปลีถึงผลแก่ตัดเครือ 4.5 เดือนรวม 14.5 -16.5 เดือน

กล้วยหิน
เริมปลูกตกปลี 18 เดือนปลีถึงผลแก่ตัดเครือ 4-5 เดือนรวม22-23เดือน

กล้วยหักมุก
เริมปลูกตกปลี 8-10 เดือนปลีถึงผลแก่ตัดเครือ 2-3เดือนรวม 10- 12.5เดือน

ที่มา: ฝ่ายวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร กำแพงแสน , Yongyut Tanasatean