ปลูกต้นหอมในขวดพลาสติก

loading...
แนะนำให้ปลูกต้นหอมเมืองเลย 🌿🌱🌴เป็นต้นหอมกินใบไม่ลงหัว และกินได้ตลอดปี♥️♥️


เตรียมอุปกรณ์
1 ขวดพลาสติก
2 กรรไกร
3 หัวหอมสำหรับปลูก #แนะนำควรเป็นหัวหอมเมืองเลย เป็นหอมกินใบ ไม่ลงหัว
4 ดิน
5 น้ำ

วิธีปลูก
1. นำหัวหอมมาแช่น้ำประมาณ 3 – 5 วัน ให้รากงอกออกมาพอประมาณ
2. เจาะขวดตามรูป เท่าที่ต้องการ
2. เติมดินในขวดพลาสติกให้เต็ม
3. นำหอมที่แช่น้ำแล้วจนรากงอกใส่ตามรูที่เจาะไว้ รดน้ำทุกวัน
4. วางในที่แสงแดงส่องถึง
5. ประมาณ 20 วัน ต้นหอมก็โตกินได้โดยปลอดสารพิษ

ประโยชน์ :
ลดค่าใช้จ่าย ,นำขวดพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ความสุขทางใจที่ได้เห็นผักได้เติบโตอย่างใกล้ชิด ฯลฯ

ที่มา: เปี๊ยก ขยันงาน