การปลูกกระเทียม บนถาดไข่ ..ต้องลอง

loading...
วิธีปลูกกระเทียม ในแผงไข่ไก่

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. กระเทียม
2. แผงไข่ (ถาดไข่) ที่เป็นกระดาษ
3. ดินปลูก

วิธีทำ 
1. แกะแยกกลีบกระเทียมออก
2. นำดินปลูกใส่แผงไข่หรือถาดไข่
3. ปลูกกระเทียมในหลุมดินของแผงไข่ หรือ ถาดไข่
4. รดน้ำพอเปียก

ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต 30 - 40 วัน เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นที่ปลูก หรือผู้ที่ฝึกหัดปลูกผัก ไว้ทานเอง ปลอดสารพิษ

ชมคลิป


ขอบคุณคลิปจาก: Maryo Roi-Et