สูตรอาหารปลากินเนื้อ ประหยัดต้นทุน

loading...
สูตรอาหารปลากินเนื้อ (ผลิตครั้งละ  10  กิโลกรัม)
วัตถุดิบในการผลิตอาหารปลาที่หาได้ง่าย (สูตรทดลองในงานวิจัย)

 1)  หัวมันสำปะหลังต้มสุกบดละเอียด   3   กิโลกรัม
 2)  เนื้อหอยเชอรี่บดละเอียด                   5   กิโลกรัม
 3)  กากถั่วเหลืองจากการทำน้ำเต้าหู้   2   กิโลกรัม
 4)  รำละเอียด                                   2   กิโลกรัม
 5)  ใบกระถินแห้งบดละเอียด                   0.3   กิโลกรัม
 6)  กล้วยน้ำว้าสุก                                   0.5   กิโลกรัม
 7)  กากมะพร้าวแห้ง                                   1.6   กิโลกรัม

 8) เปลือกหอยเชอรี่บดละเอียด                      2   ขีด
 9)  จุลินทรีย์  EM ,ขยาย                      1   ลิตร
10)  น้ำมันพืชเก่าใช้แล้ว                    0.2   ลิตร
11)  เกลือ                                1                   ขีด                                           
12)  น้ำหมักเศษผลไม้รวมมิตร    1                ลิตร
13)  น้ำปลาต้มสุก                 0.5 -1             ลิตร
      มีโปรตีนประมาณ 30 – 35 เปอร์เซ็นต์  ต้นทุน 9 บาทต่อกิโลกรัม

หมายเหตุ
1)  หากหาวัตถุดิบได้โดยไม่ต้องซื้อจะลดต้นทุนลงได้อีก
2)  ถ้าไม่มีกากถั่วเหลืองให้เพิ่มเนื้อหอยเชอรี่ทดแทนในสูตรนี้
            
 อาหารเลี้ยงปลาทำเอง ต้นทุนต่ำโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์เลือกใช้วัตถุดิบซึ่งหาได้ง่ายในท้องถิ่น มาผลิตเป็นอาหารเลี้ยงปลารูปแบบต่าง ๆ เข้าดูรายละเอียดในเว็บไซต์ :ดังต่อไปนี้ครับ

อาหารปลาแบบแผ่น

อาหารปลาแบบแท่ง

อาหารปลาเม็ดแบบมือหมุน


ที่มา: http://www.kasetporpeang.com/