คู่มือการเพาะเลี้ยงแหนแดงและขยายพันธุ์แหนแดง

loading...

วิธีการและขั้นตอนการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แหนแดงสำหรับเป็นอาหารสัตว์
1. เตรียมภาชนะที่เป็นภาชนะปิดหรือสภาพแวดล้อมปิด เช่น กะละมังพลาสติก ถัง อ่างบัว บ่อซีเมนต์ ภาชนะที่ไม่มีสารพิษ หรือแม้แต่บ่อปูนซีเมนต์ที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยหากเป็นบ่อซีเมนต์หรือบ่อปูนใหม่นั้นควรจะแช่น้ำไว้นาน 2 – 3 อาทิตย์เพื่อให้กรดปูนเจือจางลงหรือหมดไปก่อน หรืออาจนำขุยมะพร้าว เปลือกมะพร้าวสับหรือถ่านหุงต้มมาใส่เพื่อช่วยดูดซับกรดปูน เมื่อเห็นว่ากรดปูนลงลงแล้วโดยสังเกตจากคราบเคมีที่ลอยอยู่บนผิวน้ำจึงปล่อยน้ำนั้นทิ้งเพื่อเติมน้ำใหม่


*** โดยส่วนตัวแล้วผู้เขียนชอบวงบ่อซีเมนต์เป็นพิเศษ เพราะทนทานและหาได้ง่ายในพื้นที่ของผู้เขียน ***
2. เติมน้ำลงในภาชนะจนระดับน้ำสูง 20 – 30 เซนติเมตรจากพื้นพาชนะ ซึ่งระดับน้ำนี้ไม่สำคัญมากนักแต่จะมีผลกับระดับออกซิเจนในน้ำ แหนแดงก็เป็นพืชที่ต้องการออกซิเจนเช่นเดียวกับพืชน้ำชนิดอื่นๆ

*** น้ำสีขุ่น บ้านน้อกกก  บ้านนอก -__-!!! ***

3. ใส่ดินประมาณ 5 เซนติเมตรจากระดับพื้นภาชนะ
4. ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือน้ำหมักชีวภาพลงในน้ำในปริมาณ ครึ่งกิโลกรัมต่อน้ำ 30 ลิตร หรือหากเป็นน้ำหมักชีวภาพในปริมาณ 1 ลิตรต่อน้ำ 30 ลิตร ซึ่งวัตถุดิบสำหรับเป็นสารอาหารให้กับแหนแดงนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการจัดหาโดยผู้เขียนเน้นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นเป็นหลัก การใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักมากเกินไปจะทำให้น้ำเน่าและอาจจะส่งผลให้แหนแดงโตช้าหรือตายได้
5. ทิ้งไว้ให้น้ำตกตะกอน
6. นำแหนแดงที่ได้มาปล่อยลงในน้ำให้มีปริมาณครึ่งหนึ่งของภาชนะหรือบ่อซีเมนต์ที่เราเตรียมไว้ เพื่อให้แหนแดงขยายตัวรวดเร็วเพราะหากพื้นที่เพาะเลี้ยงแออัดเกินไปจะทำให้การเจริญเติบโตลดลง หรือหากสถานที่เพาะเลี้ยงมีขนาดใหญ่มากก็ควรจะหาไม้หรือวัสดุใกล้เคียงมากั้นคอกให้อยู่ในบริเวณใดบริเวรหนึ่งของพื้นที่เพาะเลี้ยงแล้วจึงขยายบริเวณไม้กั้นหรือคอกออกให้กว้างขึ้นตามลำดับการเจริญเติบโตของแหนแดง

*** เออ… คือว่า  อันนี้เร่งรัดนิดหน่อย  ดินผสมปุ๋ยหมักทีเดียวเลย -__-!!! ***

*** ใจร้อนไปหน่อย ยังไม่ตกตะกอนดี -__-!!! ***

*** ใส่เท่านี้แหละ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็เกือบเต็มบ่อ ***

7. นำไปใว้ในพื้นที่ที่มีแดดรำไรหรือความเข้มข้นของแสง 60 – 65% จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าอยู่ในที่ร่มหรือแดดจัดกลางแจ้ง
คำถามที่พบบ่อยๆ
1. การเจริญเติบโตของแหนแดงเป็นอย่างไร?
การเจริญเติบโตของแหนแดงนั้นนับได้ว่ารวดเร็ว และหากมีธาตุอาหารที่เพียงพอในน้ำและสภาพอากาศนิ่งก็จะยิ่งขยายพันธุ์ได้ดียิ่งขึ้น โดยจะสามารถขยายพันธุ์ได้มากถึง 2 – 2.5 เท่าตัวในระยะเวลา 1 อาทิตย์

*** 1 อาทิตย์ก่อน ***

*** 1 อาทิตย์หลังจากนั้น ***

*** 1 อาทิตย์ก่อนของบ่อเล็ก ***

*** 1 อาทิตย์ให้หลังของบ่อเล็ก ***

2. ทำไมต้องเพาะเลี้ยงไว้ในภาชนะปิดหรือในบ่อ?
หากเราเลี้ยงไว้สำหรับใส่นาความพิถีพิถันในการเพาะเลี้ยงก็จะน้อยลงเพราะนำไปใช้กับพืช แต่หากใช้สำหรับเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ก็ควรจะมีระดับการรักษาความสะอาดเพราะเราให้สัตว์กินอะไรเป็นอาหารเราก็ได้สิ่งนั้นเข้าร่างกายเช่นกัน และนอกจากการควบคุมเรื่องการแปลกปลอมจากแหนชนิดอื่นและความสะอาดแล้วประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการเลี้ยงในภาชนะปิดก็คือระดับการขยายพันธุ์ที่รวดเร็วกว่าสภาพแวดล้อมแบบเปิด
3. ทำไมต้องใส่แหนแดงไว้ครึ่งหนึ่งของถาชนะ?
การใส่แหนแดงไว้ครึ่งหนึ่งของภาชนะที่เตรียมไว้เพาะเลี้ยงจะช่วยให้การขยายตัวของแหนแดงรวดเร็วขึ้น
4. น้ำคลอรีนหรือน้ำประปาใช้เลี้ยงแหนแดงได้ไหม?
หากใช้น้ำคลอรีนเพาะเลี้ยงแหนแดงควรจะเปิดน้ำไว้ในถังหรือภาชนะเป็นเวลา 2 – 3 วันเพื่อให้สารคลอรีนตกตะกอนหรือเสื่อมประสิทธิภาพลงก่อนที่จะนำมาเพาะเลี้ยงแหนแดง และควรจะเติมปุ๋ยหมักลงในน้ำเพื่อเพิ่มสารอาหารเพราะน้ำคลอรีนหรือน้ำประปานั้นผ่านกระบวนการบำบัดทำให้คุณสมบัติหรือแร่ธาตุของน้ำที่มีโดยปกติหายไป
5. ในกรณีที่ใช้บ่อซีเมนต์ใหม่ในการเพาะขยายพันธุ์แหนแดงแต่ไม่แช่น้ำไว้กรดปูนลดลงก่อนจะส่งผลเช่นไร?
กรดปูนจะลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำและเจือปนไปกับน้ำทำให้เป็นพิษต่อแหนแดงหรือสิ่งมีชีวิตที่จะปล่อยลงในน้ำ
*** เพิ่มเติมวันที่ 24/6/2556 ลักษณะของกรดปูนที่คายตัวออกมาจากบ่อปูนซีเมนต์ใหม่ ***

*** 1 สีเขียวๆ คือกรดปูนที่ออกมาจากบ่อซีเมนต์ใหม่แล้วทำปฏิกิริยากับแหนแดง ไม่ใช่แหนแดงนะ -__-!!! ***


*** กรดปูนที่ยังเข้มข้นจากบ่อซีเมสต์ใหม่จะค่อยๆ กัดแหนแดงจนตาย ***
วิธีการและขั้นตอนการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แหนแดงสำหรับเป็นใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว
1. ขั้นตอนและวิธีการสำหรับการเพาะเลี้ยงแหนแดงเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสด (เพราะสามารถตรึงธาตุไนโตรเจนจากอากาศมาเก็บไว้ได้) หรือพืชควบคุมหญ้าในนาข้าวนั้นแทบจะไม่มีอะไรเลย โดยสามารถนำไปปล่อยไว้ในนาข้าวหลังจากที่เราปล่อยน้ำเข้านาและน้ำนิ่งแล้ว แต่หากจะให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนั้นควรทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ให้ได้จำนวนที่มากพอสมควรก่อนที่จะนำไปปล่อยลงในแปลงนาที่ต้องการเพราะพื้นที่ขนาด 1 ไร่นั้นต้องการแหนแดงจำนวนมากถึง 40 – 50 กิโลกรัมต่อไร่ หรืออย่างน้อย 10 – 15 กิโลกรัมสำหรับเป็นต้นพันธุ์ในการขยายพันธุ์แหนแดงให้คลุมทั้งแปลงนา
2. จังหวะในการปล่อยแหนแดงลงในนาข้าวนั้นควรจะเหมาะสมกับรูปแบบการทำนา หากเป็นนาดำก็สามารถปล่อยลงในแปลงนาได้โดยทันทีเพราะต้นกล้ามีขนาดโตพอสมควร แต่หากเป็นนาหว่านนั้นควรให้ต้นกล้าข้าวมีขนาด 8 – 10 เซนติเมตรจากระดับพื้นน้ำเพื่อป้องกันแหนแดงเจริญเติบโตเร็วกว่าต้นกล้าข้าว

ที่มา: http://www.mygreengardens.com/คู่มือการเพาะเลี้ยงแหน/