การเลี้ยงปลาด้วยบ่อพลาสติก แบบอิงธรรมชาติ

loading...
กษตรในครัวเรือน ในรูปแบบต้นทุนต่ำ เพื่อไว้บริโภคหรือ ขายก็ได้เลี้ยงปลาหมอต้นทุนต่ำ เป็นงานเสริมเล็กๆเพื่อ บริโภคในครอบเรือน

ชมคลิป


ที่มาของคลิป facebook ต้นไทร หัวใจร่มเย็น , https://www.youtube.com/watch?v=SymBHi4UfGY