ปลูกฟักทองกิ่งตอน ให้ผลผลิตเร็วภายใน 7 วัน

loading...

จากอดีตจนถึงปัจจุบันเกษตรกรไทยยังคงนิยมขยายพันธุ์ฟักทอง ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดเพียงอย่างเดียว ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 60 วัน แต่คุณคำนึง นวลมณีย์ อาจารย์ชำนาญการและวิทยากรพิเศษ กลับค้นพบวิธีการย่นระยะเวลาในการปลูกฟักทองให้สามารถติดดอกออกผลได้ภายใน 7 วันหลังปลูก ด้วยวิธีการตอนกิ่ง ด้วยวิธีการตอนกิ่งที่ใช้หลักการเดียวกันกับการตอนกิ่งพืชอื่นๆ ทั่วไปที่เกษตรกรคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี โดยฟักทองต้นที่สมบูรณ์ 1 ต้น นั้นสามารถตอนได้ถึง 5 กิ่ง นอกจากนี้ยังทยอยตอนได้ตลอดเวลา จึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ที่ต้องซื้อมาปลูกใหม่ ทั้งนี้ยังได้กิ่งพันธุ์ที่มีคุณภาพดี ไม่กลายพันธุ์อีกด้วย ดังคำแนะนำและวีการทำต่อไปนี้

วัสดุ-อุปกรณ์ :
1.ดินร่วน
2.ถุงพลาสติกขนาด 3*5 นิ้ว
3.ยางหรือเชือกฟาง
4.มีด

ขั้นตอนการทำ : 
1.นำดินร่วนใส่ถุงพลาสติกขนาด 3*5 นิ้ว
2.เลือกเถาพันธุ์ฟักทองที่สมบูรณ์
3.เลือกบริเวณข้อของฟักทองที่มีรากเริ่มงอกออกมา ใช้มีดตัดใบที่ข้อออกและตัดหนวดเลื้อยของฟักทองออก
4. นำดินที่ใส่ในถุงกรีดถุงยาวพอสมควรประมาณ 3-5 นิ้ว รดน้ำให้ชุ่มแล้วไปวางทับกับรอยที่เราได้ตัดใบและหนวดของฟักทองเอาไว้
5.หลังจากนั้นก็ให้ผูกเชือกรัดให้แน่น
6.เฉือนท่อน้ำเลี้ยงห่างลงมาจากกิ่งตอน ประมาณครึ่งหนึ่งของกิ่งฟักทอง เพื่อเป็นการตัดท่อลำเลียงธาตุอาหารและน้ำ เมื่อขาดธาตุอาหาร ขาดน้ำ จะทำให้รากของฟักทองงอกออกมาเร็วขึ้น
7.หลังจากนั้น 7 วัน ก็สามารถนำไปปลูกในแปลงปลูกได้แล้วที่มา: เกษตรปราณีต