สูตรการทำอาหารปลาแบบประหยัดต้นทุน

loading...
การทำอาหารปลา ทางที่มงานร่วมด้วยช่วยกัน หลายๆจังหวัดคงได้เคยนำเสนอกันไปแล้ว แต่วันนี้ทีมงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดสระบุรีได้ไปบุกบ้านสวนของคุณประ วิทย์ อรรถวิเวก เกษตรกรผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำสวนผสมผสานจากการรับราชการผันตัวมาเป็น เกษตรกรแบบเต็มตัว ได้ลงมือทำเองโดยการพัฒนาผืนที่ที่มีอยู่ให้เป็นเงินและแลกกับหยดเหงื่อทุก หยด การทำอาหารปลาของคุรประวิทย์ จะใช้กับปลาที่เลี้ยงไว้ ก็คือ ปลาจาระเม็ด ปลาดุก ปลานิล


คุณประวิทย์ อรรถวิเวก ปัจจุบันอายุ62ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่32หมู่5ตำบลบางหลวง อ.บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนที่จะมาทำการเกษตรแบบจริงจังก็ได้รับราชการครูมาก่อนและได้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเมื่อปี2547และได้หันมาทำการเกษตรแบบจริงจัง หลังจากเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด อาจารย์ประวิทย์ก็ได้นำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทำอยู่แล้วให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ปลูกพืชผักและผลไม้ต่างๆ และเมื่อมีเวลาว่างหลังเกษียณก็ได้มาปรับปรุงผลไม้ในสวนที่ปลูกไว้ มีการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ การทำการเกษตรแบบอินทรีย์หรือการปลูกพืชโดยใช้สารชีวภาพ ได้แก่การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ฮอร์โมนไข่ สารสกัดชีวภาพ ในการทำการเกษตร และพื้นที่ภายในสวนก็ไม่ยอมปล่อยให้ให้เปล่าประโยชน์ ในน้ำก็จะเลี้ยงปลาหลายชนิดและในสวนก็มีการศึกษาการปลูกไม้ผล โดยอาจารย์ประวิทย์จะปลูกเองทุกต้น ขยายพันธุ์เอง และดูแลเอาใจใส่ ส่วนผลไม้ที่ขึ้นชื่อนั้นก็คือ ส้มโอพันธุ์ขาวหอมเป็นพันธุ์ดั้งเดิมที่หายไปแต่อาจารย์ก็นำพันธุ์มาขยายไว้ มะขามเทศ ฝรั่งฯลฯอีกมากมายที่อาจารย์ประวิทย์ได้ปลูกไว้ที่สวนด้วย

เทคนิคการทำอาหารปลา
การทำอาหารปลา ทางที่มงานร่วมด้วยช่วยกันหลายๆจังหวัดคงได้เคยนำเสนอกันไปแล้ว แต่วันนี้ทีมงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดสระบุรีได้ไปบุกบ้านสวนของคุณประวิทย์ อรรถวิเวก เกษตรกรผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำสวนผสมผสานจากการรับราชการผันตัวมาเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัว ได้ลงมือทำเองโดยการพัฒนาผืนที่ที่มีอยู่ให้เป็นเงินและแลกกับหยดเหงื่อทุกหยดการทำอาหารปลาของคุรประวิทย์ จะใช้กับปลาที่เลี้ยงไว้ ก็คือปลาจาระเม็ด ปลาดุก ปลานิล

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
1.ฟางข้าว50กิโลกรัม
2.มูลไก่50กิโลกรัม
3.EM หรือน้ำหมักชีวภาพสูตรใดก็ได้ 1ลิตร
4.กากน้ำตาล10กิโลกรัม
5.น้ำ 10ลิตร

วิธีการทำ
จะนำฟางหั่นให้เป็นท่อนเล็กๆแล้วก็นำมาคลุกเคล้ากับมูลไก่แล้วพักไว้ หันมาผสมEM กับน้ำแล้วก็เทกากน้ำตาลลงไปผสมค้นให้เข้ากัน แล้วนำไปราดในฟางที่คลุกกับมูลไก่แล้ว คลุกให้เข้ากัน เสร็จแล้วแบ่งออกเป็น4กองเท่าๆกัน แล้วนำไปวางไว้ตามมุมบ่อปลา เพื่อให้เป็นอาหารปลาให้ปลามากินเอง และแนะนำให้ทำในที่ร่มเพื่อรักษาจุลินทรีย์ด้วย

Cr: http://kasetporpeangclub.blogspot.com