วิธีปลูกมะนาวแบบใหม่ ผลผลิตสูงมาก

loading...
มีเกษตรกรที่ไม่เคยหยุดคิด ได้พัฒนาหาวิธีการปลูกพืช นำวัสดุชนิดใหม่ที่ไม่ใช่ดิน แถมให้ผลผลิตสูง โรคน้อย พันธุ์มะนาวที่แนะนำให้ปลูก ได้แก่ มะนาวแป้น มะนาวแป้นพันธุ์พิจิตร และพันธุ์อื่นๆ ... นอกจากนั้น หากมีการให้น้ำแบบสปริงเกอร์แล้ว เกษตรกรมักนิยมปลูกผักแซมบริเวณรอบต้นมะนาวร่วมด้วย

ชมคลิป

Cr: Thailand Clip