2 เทคนิคทำให้มะละกอลูกดก จากประสปการณ์จริง

loading...

มะลกอลูกดก
สองวิธีในการเพิ่มผลผลิตมะละกอ เพื่อทำให้มะละกอในสวนของเราติดผลดกที่นำมาฝากในวันนี้ เป็นเทคนิคที่ใช้ได้ผลมาแล้ว ซึ่งทดลองโดยตัวผมเอง จึงถือโอกาสบันทึกไว้เตือนความจำให้กับตัวเอง และเผยแพร่เทคนิคดีๆในการทำเกษตรสู่โลกออนไลน์ เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นบ้าง มีรายละเอียดดังนี้ครับ

1. การเตรียมดินอย่างดี 
การเตรียมแปลงปลูกมะละกอที่ดี หรือการเตรียมดินก่อนปลูกถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น ก่อนที่จะปลูกต้องมีการไถพรวนดินให้ร่วนซุย จากนั้นก็ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักรองพื้นหลุมก่อนที่จะนำต้นกล้ามาปลูก และต้นกล้าที่จะนำมาปลูกนั้น แนะนำให้ตัดรากแก้วออกประมาณสองข้อมือ คลุกด้วยปูนขาวหรือโดโลไมท์เพื่อป้องกันเชื้อราและเป็นการปรับค่า PH ในหลุมปลูกด้วย ก็จะทำให้มะละกอ ในสวนของเราติดดอกและออกผลดก และที่สำคัญอย่าให้มะละกอขาดน้ำอย่างเด็ดขาด เพราะจำทำให้ต้นเฉาได้

2. การทำสาวให้ มะละกอ

สำหรับการทำสาวมะละกอที่ว่านี้ แนะนำให้ทำหลังจากที่เราได้เก็บผลผลิต มะละกอ รุ่นแรกไปแล้ว คือการตัดต้นมะละกอให้เหลือไว้สัก2-3ใบก็พอ แล้วบำรุงต้นเพื่อเลี้ยงยอดใหม่ ประมาณสองเดือนหลังจากนี้ยอดมะละกอที่แตกใหม่ก็จะเริ่มออกดอกและติดผลตรงตามสายพันธุ์เดิมที่เราปลูก และจะสามารถเก็บผลผลิตได้ในราวๆ เดือนที่ 4 หลังจากตัดต้นแล้ว และในการทำสาวให้กับ “มะละกอ” เพื่อ จะให้มีการแตกยอดใหม่ที่ดีนั้น ควรทำในช่วงฤดูฝนหลังจากตัดต้นมะละกอเสร็จแล้ว และเทคนิคที่ไม่ควรลืมอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากตัดต้นมะละกอเพื่อทำสาว เสร็จแล้ว เราต้องหมั่นบำรุงต้นด้วยการใส่ปุ๋ยคอกเก่าและปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 (อัตรา 3:1 ส่วน) ด้วย และที่สำคัญต้องมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับที่มา:https://www.facebook.com/malakoboy69/posts/391033074414118